Tabele jakości wody

Orientacyjny zasięg terytorialny wody dostarczanej przez SUW ZaciszeWoda pitna dostarczana przez naszą Spółkę jest regularnie badana pod kątem czystości chemicznej oraz mikrobiologicznej. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele jakości wody pobranej do badań z trzech punktów dostarczania do zielonogórskiej sieci wodociągowej:

  • Stacja Uzdatniania Wody "Zawada"
  • Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"
  • ujęcia podziemne przy ul. Zjednoczenia

Orientacyjny zasięg terytorialny wody dostarczanej przez SUW "Zacisze" i ujęcia podziemne przy ul. Zjednoczenia przedstawiono na mapie obok. Woda w pozostałej części Zielonej Góry oraz miejscowościach przyległych dostarczana jest przez SUW "Zawada".

Woda pitna dostarczana przez "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. spełnia wszystkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej.  

Stacja Uzdatniania Wody "Zawada"

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 8,8 9,0 9,2 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 3,8 5,8 7,4 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,013 0,022 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 13 15
6 Bor (B) mg/dm3 0 0,2 0 1 1
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 33,4 39,6 44,7 13 250
8 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,30 0,41 0,58 13 0,7*
9 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,05 0,09 0,15 13  
10 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,001 13 0,05
11 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,13 3,70 4,20 13 5,0
12 CO2-wolny mg/dm3 6,4 7,4 10,1 13  
13 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 0,01 0,06 13  
14 Detergenty anionowe mg/dm3 0,007 0,007 0,007 1  
15 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,16 0,34 0,47 12  
16 Fluorki (F) mg/dm3 0,07 0,10 0,13 3 1,5
17 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 0,02 0,03 13 0,20
18 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 13 0,0030
19 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 12,3 12,3 12,3 1  
20 Kwasowość mval /dm3 0,31 0,31 0,31 1  
21 Magnez (Mg) mg/dm3 10,0 11,3 12,6 3 125
22 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
23 Mętność  NTU 0,12 0,19 0,29 13 1
24 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,003 0,007 12 2,0
25 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,002 0,006 12 0,02
26 Odczyn  pH 7,53 7,67 7,74 13 6,5 - 9,5
27 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,001 0,007 13 0,025
28 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06 0,07 0,07 3  
29 Potas (K) mg/dm3 5,1 5,7 6,4 3  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 597 627 650 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 81 92 97 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 25,6 27,2 29,0 3 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 444 444 444 1  
34 Temperatura wody  °C 5,0 6,9 9,7 13  
35 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 10,0 11,0 12,1 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,11 2,19 2,27 2  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,36 5,68 6,08 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 280 292 304 7 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 15,7 16,4 17,0 7 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 91,0 95,3 101 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,17 3,34 3,57 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,02 0,05 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 0 13  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 6 13 bez zmian nieprawidłowych
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
IV kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 5,6 7,9 9,2 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,07 0,29 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 2,8 3,6 5,7 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,009 0,040 13 0,5
5 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 3,3 5 13 15
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 20,7 41,1 49,4 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,11 0,38 0,63 13 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,07 0,11 0,20 13  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,002 11 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,50 3,54 4,86 13 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 4,9 7,1 16,9 11  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 0,03 0,04 11  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
14 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,11 0,29 0,61 13  
15 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 0,14 0,15 3 1,5
16 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 0,02 0,03 13 0,20
17 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 11 0,0030
18 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 11,9 11,9 11,9 1  
19 Kwasowość mval /dm3 0,22 0,22 0,22 1  
20 Magnez (Mg) mg/dm3 9,0 9,1 9,2 3 125
21 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
22 Mętność  NTU 0,15 0,19 0,26 13 1
23 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,001 0,003 11 2,0
24 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,001 0,005 11 0,02
25 Odczyn  pH 7,64 7,74 7,84 13 6,5 - 9,5
26 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,002 0,011 11 0,025
27 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,05 0,07 0,09 3  
28 Potas (K) mg/dm3 4,4 4,6 4,8 3  
29 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 596 613 653 13 2500
30 Siarczany (SO4) mg/dm3 77 86 94 13 250
31 Sód (Na) mg/dm3 19,9 23,2 25,4 3 200
32 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 375 375 375 1  
33 Temperatura wody  °C 6,8 9,4 13,5 13  
34 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 9,5 10,5 11,3 13  
35 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,66 1,79 1,91 3  
36 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,86 5,07 5,24 3 1,2 - 10
37 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 243 254 262 6 60 - 500
38 Twardość ogólna (dH) °n 13,6 14,2 14,7 6 3,4 - 28
39 Wapń (Ca) mg/dm3 82,6 86,7 90 3  
40 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
41 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
42 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,20 3,31 3,42 13  
43 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,20
44 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 0 12  
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 3 17 13 bez zmian nieprawidłowych
46 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
47 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
48 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
III kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 8,2 9,6 11,3 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,08 0,18 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,4 2,5 3,6 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,004 0,010 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,5 5 13 15
6 Bor (B) mg/dm3 0,2 0,2 0,2 1 1
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 22,1 37,6 49,5 13 250
8 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,35 0,57 0,67 12 0,7*
9 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,09 0,14 0,17 12  
10 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 11 0,05
11 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,85 4,03 4,79 13 5,0
12 CO2-wolny mg/dm3 6,3 8,3 12,1 11  
13 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 11  
14 Detergenty anionowe mg/dm3 0,004 0,004 0,004 1  
15 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,14 0,38 0,56 13  
16 Fluorki (F) mg/dm3 0,13 0,15 0,17 3 1,5
17 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 0,02 0,05 13 0,20
18 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 11 0,0030
19 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 9,9 9,9 9,9 1  
20 Kwasowość mval /dm3 0,46 0,46 0,46 1  
21 Magnez (Mg) mg/dm3 7,1 7,9 8,5 3 125
22 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,02 0,04 13 0,05
23 Mętność  NTU 0,14 0,19 0,28 13 1
24 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,003 0,005 11 2,0
25 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,002 0,004 11 0,02
26 Odczyn  pH 7,41 7,57 7,70 13 6,5 - 9,5
27 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 11 0,025
28 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06 0,08 0,11 3  
29 Potas (K) mg/dm3 4,8 4,8 4,8 1  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 536 566 609 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 72 79 107 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 34,5 34,5 34,5 1 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 357 357 357 1  
34 Temperatura wody  °C 14,2 15,8 18,5 13  
35 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 8,7 9,4 9,9 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 0,92 1,38 1,81 3  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,94 4,40 4,68 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 197 220 234 7 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 11,0 12,3 13,1 7 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 67,5 75,3 81 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 1 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 1 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,87 3,00 3,18 12  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 12 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 0 13  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 8 33 13 bez zmian nieprawidłowych
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
II kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 7,3 7,7 7,9 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,06 0,10 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,5 2,1 2,8 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,012 0,036 13 0,5
5 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 13 15
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 34,7 39,0 42,7 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,46 0,55 0,69 13 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,07 0,11 0,20 13  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 9 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,93 3,38 4,29 13 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 5,6 7,8 9,7 10  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 9  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 0,010 0,010 0,010 1  
14 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,28 0,39 0,45 12  
15 Fluorki (F) mg/dm3 0,10 0,12 0,16 3 1,5
16 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,20
17 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 9 0,0030
18 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 9,3 9,3 9,3 1  
19 Kwasowość mval /dm3 0,04 0,04 0,04 1  
20 Magnez (Mg) mg/dm3 8,0 8,9 9,7 3 125
21 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
22 Mętność  NTU 0,13 0,17 0,22 13 1
23 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,002 0,003 9 2,0
24 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,001 8 0,02
25 Odczyn  pH 7,50 7,61 7,75 13 6,5 - 9,5
26 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 8 0,025
27 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,04 0,07 0,12 3  
28 OWO (C ) mg/dm3 3,98 4,71 5,15 6 5
29 Potas (K) mg/dm3 5,6 5,6 5,6 1  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 558 589 613 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 77 88 95 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 27,7 27,7 27,7 1 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 420 420 420 1  
34 Temperatura wody  °C 10,4 14,5 18,7 13  
35 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 8,3 9,3 10,6 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,78 2,01 2,20 3  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,93 5,13 5,34 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 247 257 267 3 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 13,8 14,4 15,0 3 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 85,6 88,1 92 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,95 3,09 3,16 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,02 0,05 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 0 13  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 4 33 13 bez zmian nieprawidłowych
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 7,3 8,4 10,5 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,13 0,55 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,9 2,6 3,4 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,007 0,021 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 13 15
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 36,5 40,8 51,1 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,27 0,45 0,71 11 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,03 0,07 0,12 11  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 12 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,97 3,57 4,37 13 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 4,9 6,4 8,7 13  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 0,03 0,07 12  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 0,007 0,007 0,007 1  
14 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,06 0,27 0,49 13  
15 Fluorki (F) mg/dm3 0,06 0,09 0,11 3 1,5
16 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 1 0,20
17 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 12 0,0030
18 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 13,4 13,4 13,4 1  
19 Kwasowość mval /dm3 0,070 0,070 0,070 1  
20 Magnez (Mg) mg/dm3 7,5 8,3 9,0 4 125
21 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
22 Mętność  NTU 0,13 0,18 0,26 12 1
23 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,004 0,020 12 2,0
24 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,001 0,004 12 0,02
25 Odczyn  pH 7,56 7,71 7,83 13 6,5 - 9,5
26 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 11 0,025
27 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06 0,07 0,09 3  
28 OWO (C ) mg/dm3 4,57 5,31 6,18 13 5
29 Potas (K) mg/dm3 5,0 5,1 5,1 2  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 570 605 638 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 84 91 100 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 24,9 25,4 25,9 2 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 413 413 413 1  
34 Temperatura wody  °C 2,9 7,9 10,1 13  
35 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 10,1 10,7 13,1 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,78 1,91 2,20 4  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,88 5,13 5,38 4 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 244 256 269 4 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 13,7 14,4 15,1 4 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 85,4 89,0 93 4  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,99 3,17 3,36 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,02 0,04 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 3 13  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 3 13 bez niepraw. zmian
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 1,3 1,3 1,3 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 2,16 2,42 2,79 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,007 0,016 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 3 15
6 Bor (B) mg/dm3 0 0,3 0 1 1
7 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
8 Chlorki (Cl) mg/dm3 18,2 18,4 18,6 3 250
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,89 1,02 1,12 3 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 9,1 9,9 10,8 3  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 0,004 0,004 0,004 1  
14 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 0,10 0,12 3 1,5
15 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
16 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 13,5 13,5 13,5 1  
17 Kwasowość mval /dm3 0,3 0,3 0,3 1  
18 Magnez (Mg) mg/dm3 5,8 6,5 7,0 3 125
19 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
20 Mętność  NTU 0,12 0,16 0,21 3 1
21 Miedź (Cu) mg/dm3 0,002 0,002 0,002 1 2,0
22 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
23 Odczyn  pH 7,51 7,55 7,59 3 6,5 - 9,5
24 Ołów (Pb) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 0,025
25 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,08 0,10 0,11 2  
26 Potas (K) mg/dm3 3,0 3,0 3,0 1  
27 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 555 559 564 3 2500
28 Redox mV 198 198 198 1  
29 Siarczany (SO4) mg/dm3 90 91 93 3 250
30 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
31 Sód (Na) mg/dm3 13,2 13,2 13,2 1 200
32 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 385 385 385 1  
33 Temperatura wody  °C 10,5 10,8 11,2 3  
34 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,54 7,43 8,36 3  
35 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,96 2,00 2,03 3  
36 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,43 5,48 5,54 3 1,2 - 10
37 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 273 275 277 3 60 - 500
38 Twardość ogólna (dH) °n 15,3 15,4 15,5 3 3,4 - 28
39 Wapń (Ca) mg/dm3 97 99 101 3  
40 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
41 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,43 3,47 3,52 3  
42 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
43 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 1 3  
44 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 2 3 3 bez niepraw. zmian
45 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
46 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
47 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
IV kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 2,1 2,1 2,1 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,02 1,30 1,52 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,005 0,010 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,7 5 3 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
7 Chlorki  (Cl) mg/dm3 13,8 14,1 14,2 3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 0,002 0,002 0,002 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,84 0,91 1,05 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 11,6 13,9 15,2 3  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 0,11 0,12 3 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 0,2 0,2 0,2 1  
15 Magnez (Mg) mg/dm3 7,5 7,9 8,3 3 125
16 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
17 Mętność  NTU 0,16 0,20 0,22 3 1
18 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 2,0
19 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
20 Odczyn  pH 7,43 7,48 7,55 3 6,5 - 9,5
21 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,025
22 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,07 0,09 0,12 3  
23 Potas (K) mg/dm3 1,6 1,6 1,6 1  
24 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 601 609 619 3 2500
25 Siarczany (SO4) mg/dm3 103 105 106 3 250
26 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
27 Sód (Na) mg/dm3 8,9 8,9 8,9 1 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 438 438 438 1  
29 Temperatura wody  °C 10,4 10,6 10,9 3  
30 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 7,15 7,70 8,35 3  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,00 2,02 2,05 3  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 6,02 6,05 6,08 3 1,2 - 10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 301 302 302 2 60 - 500
34 Twardość ogólna (dH) °n 16,9 16,9 16,9 2 3,4 - 28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 108 108 109 3  
36 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,99 4,03 4,08 3  
38 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 32 96 3  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 8 33 75 3 bez niepraw. zmian
41 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
42 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
43 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
III kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 2,1 2,1 2,1 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,58 2,31 2,88 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,006 0,009 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 0 1,0 3 3 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 14,8 16,7 19,6 3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,82 1,11 1,41 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 10,6 14,8 18,5 3  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 0,11 0,12 3 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
14 Magnez (Mg) mg/dm3 5,5 6,6 7,8 3 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
16 Mętność  NTU 0,10 0,20 0,30 3 1
17 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
19 Odczyn  pH 7,35 7,42 7,51 3 6,5 - 9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,025
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,07 0,08 0,10 3  
22 Potas (K) mg/dm3 2,0 2,0 2,0 1  
23 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 549 589 622 3 2500
24 Siarczany (SO4) mg/dm3 92 101 107 3 250
25 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
26 Sód (Na) mg/dm3 8,4 8,4 8,4 1 200
27 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 414 414 414 1  
28 Temperatura wody  °C 11,2 11,4 11,6 3  
29 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,68 6,39 7,25 3  
30 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,96 2,10 2,30 3  
31 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,30 5,84 6,35 3 1,2 - 10
32 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 265 291 318 2 60 - 500
33 Twardość ogólna (dH) °n 14,8 16,3 17,8 2 3,4 - 28
34 Wapń (Ca) mg/dm3 97,2 106 114 3  
35 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
36 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,34 3,74 4,05 3  
37 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 1 3  
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 6 18 3 bez niepraw. zmian
40 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
41 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
42 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
II kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 2,1 2,1 2,1 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,49 1,94 2,65 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,000 0,008 0,008 3 0,5
5 Barwa  (Pt) mg/dm3 0 2,0 3 3 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
7 Chlorki  (Cl) mg/dm3 15,1 16,5 19,0 3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,76 0,87 1,03 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 5,8 12,5 16,3 3  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 0,08 0,11 3 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 13,7 13,7 13,7 1  
15 Magnez (Mg) mg/dm3 6,6 8,4 9,5 3 125
16 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
17 Mętność  NTU 0,11 0,15 0,19 3 1
18 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 2,0
19 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
20 Odczyn  pH 7,38 7,42 7,49 3 6,5 - 9,5
21 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,025
22 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,08 0,09 0,10 3  
23 OWO (C ) mg/dm3 1,58 1,58 1,58 1 5
24 Potas (K) mg/dm3 1,8 1,8 1,8 1  
25 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 575 599 620 3 2500
26 Siarczany (SO4) mg/dm3 97 103 108 3 250
27 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
28 Sód (Na) mg/dm3 9,9 9,9 9,9 1 200
29 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 406 406 406 1  
30 Temperatura wody  °C 10,9 11,0 11,1 3  
31 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,03 6,31 6,52 3  
32 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,02 2,22 2,35 3  
33 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 6,20 6,30 6,40 2 1,2 - 10
34 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 310 315 320 3 60 - 500
35 Twardość ogólna (dH) °n 17,4 17,6 17,9 3 3,4 - 28
36 Wapń (Ca) mg/dm3 6 76 113 3  
37 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
38 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,60 3,85 4,05 3  
39 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 2 3  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 14 27 43 3 bez niepraw. zmian
42 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
43 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
44 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 2,1 2,1 2,1 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 1,42 1,67 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,004 0,006 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 0 1,0 3 3 15
6 Bor (B) mg/dm3 0,2 0,2 0,2 1 1
7 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
8 Chlorki (Cl) mg/dm3 15,3 15,5 15,6 3 250
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,77 0,88 0,96 3 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 8,4 11,0 13,4 3  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
14 Fluorki (F) mg/dm3 0,04 0,07 0,09 3 1,5
15 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
16 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 14,4 14,4 14,4 1  
17 Kwasowość mval /dm3 0,19 0,19 0,19 1  
18 Magnez (Mg) mg/dm3 5,4 7,6 8,8 3 125
19 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
20 Mętność  NTU 0,12 0,14 0,16 3 1
21 Miedź (Cu) mg/dm3 0,010 0,010 0,010 1 2,0
22 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
23 Odczyn  pH 7,49 7,55 7,60 3 6,5 - 9,5
24 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,025
25 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,03 0,07 0,13 3  
26 OWO (C ) mg/dm3 1,15 1,39 1,74 3 5
27 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 544 589 617 3 2500
28 Siarczany (SO4) mg/dm3 75 97 109 3 250
29 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
30 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 402 402 402 1  
31 Temperatura wody  °C 10,3 10,6 10,8 3  
32 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,41 6,48 6,57 3  
33 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,99 2,10 2,19 3  
34 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,26 5,85 6,24 3 1,2 - 10
35 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 263 292 312 3 60 - 500
36 Twardość ogólna (dH) °n 14,7 16,4 17,5 3 3,4 - 28
37 Wapń (Ca) mg/dm3 97 105 111 3  
38 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
39 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,27 3,75 4,05 3  
40 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 1 3  
42 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 18 25 3 bez niepraw. zmian
43 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
44 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
45 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
Ujęcie podziemne przy ul. Zjednoczenia

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2017 roku
(21 luty 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka wartość norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 9,08 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 30,30 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,75 5,0
7 Fluorki (F) mg/dm3 0,10 1,5
8 Magnez (Mg) mg/dm3 7,30 125
9 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
10 Mętność  NTU 0,11 1,0
11 Odczyn  pH 7,55 6,5÷9,5
12 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,14  
13 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 604 2500
14 Siarczany (SO4) mg/dm3 98 250
15 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 444,00  
16 Temperatura wody  °C 11,4  
17 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,64  
18 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,58  
19 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,89 1,2÷10
20 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 294,50 60÷500
21 Twardość ogólna (dH) °n 16,49 3,4÷28
22 Wapń (Ca) mg/dm3 106,00  
23 Zapach TON z0 akceptowalny
24 Smak TFN <2 akceptowalny
25 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,31  
26 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
27 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 2  
28 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 3 bez nieprawidłowych zmian
29 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
30 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
31 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
IV kwartał 2016 roku
(15 listopad 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka wartość norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,7 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,008 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki  (Cl) mg/dm3 35,8 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,88 5,0
8 Cynk (Zn) mg/dm3 0,04  
9 Fluorki (F) mg/dm3 0,12 1,5
10 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
11 Magnez (Mg) mg/dm3 5,7 125
12 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
13 Mętność  NTU 0,28 1,0
14 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
15 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
16 Odczyn  pH 7,56 6,5÷9,5
17 Ołów (Pb) mg/dm3 0,001 0,01
18 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,09  
19 Potas (K) mg/dm3 1,18  
20 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 609 2500
21 Siarczany (SO4) mg/dm3 96 250
22 Sód (Na) mg/dm3 16,0 200
23 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 414  
24 Temperatura wody  °C 12,7  
25 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,50  
26 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,23  
27 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,5 1,2÷10
28 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 276 60÷500
29 Twardość ogólna (dH) °n 15,5 3,4÷28
30 Wapń (Ca) mg/dm3 101  
31 Zapach TON z0 akceptowalny
32 Smak TFN <2 akceptowalny
33 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,3  
34 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,02 0,2
35 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
36 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
37 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
38 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
39 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
III kwartał 2016 roku
(20 lipiec 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka wartość norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 9,05 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 29,50 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,07 5,0
8 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
9 Fluorki (F) mg/dm3 0,13 1,5
10 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
11 Magnez (Mg) mg/dm3 5,10 125
12 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
13 Mętność  NTU 0,43 1,0
14 Miedź (Cu) mg/dm3 0,01 2,0
15 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,00 0,02
16 Odczyn  pH 7,52 6,5÷9,5
17 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
18 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,12  
19 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 544 2500
20 Siarczany (SO4) mg/dm3 96,80 250
21 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 388,00  
22 Temperatura wody  °C 14,2  
23 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 3,45  
24 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,36  
25 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,68 1,2÷10
26 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 284,00 60÷500
27 Twardość ogólna (dH) °n 15,90 3,4÷28
28 Wapń (Ca) mg/dm3 105,40  
29 Zapach TON z0 akceptowalny
30 Smak TFN <2 akceptowalny
31 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,32  
32 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
33 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 3  
34 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 bez nieprawidłowych zmian
35 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
36 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
37 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
II kwartał 2016 roku
(19 kwiecień 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka wartość norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,81 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki  (Cl) mg/dm3 34,80 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,84 5,0
8 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
9 Fluorki (F) mg/dm3 0,07 1,5
10 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
11 Magnez (Mg) mg/dm3 4,90 125
12 Mangan (Mn) mg/dm3 0,04 0,05
13 Mętność  NTU 0,13 1,0
14 Miedź (Cu) mg/dm3 0,00 2,0
15 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
16 Odczyn  pH 7,58 6,5÷9,5
17 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
18 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,12  
19 OWO (C ) mg/dm3 1,33 bez nieprawidłowych zmian
20 Potas (K) mg/dm3 1,76  
21 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 611 2500
22 Siarczany (SO4) mg/dm3 98,50 250
23 Sód (Na) mg/dm3 14,600 200
24 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 382,00  
25 Temperatura wody  °C 12,3  
26 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 3,58  
27 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,35  
28 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,66 1,2÷10
29 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 283,00 60÷500
30 Twardość ogólna (dH) °n 15,85 3,4÷28
31 Wapń (Ca) mg/dm3 105,60  
32 Zapach TON z0 akceptowalny
33 Smak TFN <2 akceptowalny
34 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,31  
35 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
36 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
37 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
38 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
39 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
40 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2016 roku
(22 marzec 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka wartość norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 8,1 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,009 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,2 1
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 27,5 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,9 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 7,7  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,003
13 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 14,6  
14 Kwasowość mval /dm3 0,19  
15 Magnez (Mg) mg/dm3 7,2 125
16 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
17 Mętność  NTU 0,24 1
18 Miedź (Cu) mg/dm3 0,003 2,0
19 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
20 Odczyn  pH 7,64 6,5 - 9,5
21 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,025
22 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,10  
23 OWO (C ) mg/dm3 1,13 5
24 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 592 2500
25 Siarczany (SO4) mg/dm3 99 250
26 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg/dm3 387  
27 Temperatura wody  °C 12,2  
28 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 1,79  
29 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,31  
30 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,60 1,2 - 10
31 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 280 60 - 500
32 Twardość ogólna (dH) °n 15,7 3,4 - 28
33 Wapń (Ca) mg/dm3 100,4  
34 Zapach TON z0 akceptowalny
35 Smak TFN <2 akceptowalny
36 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,29  
37 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,20
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2 °C j.t.k. w ml 1  
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2 °C j.t.k. w ml 1 bez nietyp. zmian
40 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
41 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
42 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Łężyca

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
I kwartał 2017 roku
(7 marca 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
4 Mętność  NTU 0,32 1,0
5 Odczyn  pH 7,86 6,5÷9,5
6 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 383 2500
7 Temperatura wody  °C 10,2  
8 Tlen - nasycenie % 11,1  
9 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 1,23  
10 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,44 1,2÷10
11 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 172,00 60÷500
12 Twardość ogólna (dH) °n 9,63 3,4÷28
13 Zapach TON z0 akceptowalny
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,13  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 54  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 65 bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
IV kwartał 2016 roku
(18 października 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 11,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,004 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 5 15
5 Bor (B) mg/dm3 <0,02 1,0
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 13,0 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,65 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 3,2  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Detergenty anionowe mg/dm3 0,01  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,08 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 11,6  
15 Kwasowość mval /dm3 0,15  
16 Magnez (Mg) mg/dm3 2,9 125
17 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
18 Mętność  NTU 0,17 1,0
19 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
20 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
21 Odczyn  pH 7,74 6,5÷9,5
22 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
23 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,29  
24 Potas (K) mg/dm3 1,08  
25 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 387 2500
26 Siarczany (SO4) mg/dm3 61 250
27 Sód (Na) mg/dm3 11,4 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 226  
29 Temperatura wody  °C 11,2  
30 Tlen - nasycenie % 9,4  
31 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 1,03  
32 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,59  
33 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,3 1,2÷10
34 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 165 60÷500
35 Twardość ogólna (dH) °n 9,2 3,4÷28
36 Wapń (Ca) mg/dm3 61  
37 Zapach TON z0 akceptowalny
38 Smak TFN <2 akceptowalny
39 Zasadowość ogólna mval /dm3 1,7  
40 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,02 0,2
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
42 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 2 bez nieprawidłowych zmian
43 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
45 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
II kwartał 2016 roku
(10 maj 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
4 Mętność  NTU 0,12 1,0
5 Odczyn  pH 7,92 6,5÷9,5
6 OWO (C ) mg/dm3 0,91 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 344 2500
8 Temperatura wody  °C 11,0  
9 Tlen - nasycenie % 53,7  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,86  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,06 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 153,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 8,57 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 1,66  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
17 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Łężyca
I kwartał 2016 roku
(9 luty 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
4 Mętność  NTU 0,18 1,0
5 Odczyn  pH 8,02 6,5÷9,5
6 OWO (C ) mg/dm3 1,06 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 342 2500
8 Temperatura wody  °C 11,7  
9 Tlen - nasycenie % 55,2  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,82  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,9 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 147 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 8,2 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 1,6  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
18 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
20 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 25 bez nieprawidłowych zmian
21 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
23 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Łężyca
III kwartał 2015 roku
(14 lipca 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
3 Mętność  NTU 0,19 1
4 OWO (C) mg/dm3 0,80 bez nieprawidłowych zmian
5 Temperatura wody  °C 11,6  
6 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,1  
7 Zapach TON z0 akceptowalny
8 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
9 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
10 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
11 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 8 bez nieprawidłowych zmian
12 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0,000
13 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
14 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zatonie

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
I kwartał 2017 roku
(17 stycznia 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,17 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,20 1,0
6 Odczyn  pH 7,75 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 357 2500
8 Temperatura wody  °C 9,3  
9 Tlen - nasycenie % 50,1  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,78  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,32 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 166,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 9,30 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,59  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
IV kwartał 2016 roku
(25 października 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,83 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,43 1,0
6 Odczyn  pH 7,75 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 359 2500
8 Temperatura wody  °C 10,2  
9 Tlen - nasycenie % 62,0  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,93  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,3 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 164,0 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 9,2 3,4÷28
14 Zapach TON z1R akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,02 0,2
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 2 bez nieprawidłowych zmian
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
III kwartał 2016 roku
(5 września 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,90 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,25 1,0
6 Odczyn  pH 7,74 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 353 2500
8 Temperatura wody  °C 10,9  
9 Tlen - nasycenie % 56,4  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,13  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,34 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 167,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 9,35 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,59  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
18 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
II kwartał 2016 roku
(14 czerwca 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 5 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,00 1,0
6 Chlor wolny (Cl) mg/dm3 n.w  
7 Chlorki  (Cl) mg/dm3 130,00 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,11 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 6,10  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 12,71  
15 Kwasowość mval /dm3 0,36  
16 Magnez (Mg) mg/dm3 2,70 125
17 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
18 Mętność  NTU 0,39 1,0
19 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
20 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
21 Odczyn  pH 7,61 6,5÷9,5
22 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
23 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,05  
24 Potas (K) mg/dm3 2,52  
25 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 355 2500
26 Siarczany (SO4) mg/dm3 33,90 250
27 Sód (Na) mg/dm3 9,170 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 317,00  
29 Temperatura wody  °C 10,8  
30 Tlen - nasycenie % 55,3  
31 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,95  
32 Twardość niewęglanowa mval /dm3 0,88  
33 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,30 1,2÷10
34 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 165,00 60÷500
35 Twardość ogólna (dH) °n 9,24 3,4÷28
36 Wapń (Ca) mg/dm3 61,70  
37 Zapach TON z0 akceptowalny
38 Smak TFN <2 akceptowalny
39 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,42  
40 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
41 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
42 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
43 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 bez nieprawidłowych zmian
44 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
45 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
46 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zatonie
I kwartał 2016 roku
(15 marca 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
4 Mętność  NTU 0,32 1,0
5 Odczyn  pH 7,81 6,5÷9,5
6 OWO (C ) mg/dm3 1,20 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 356 2500
8 Temperatura wody  °C 9,7  
9 Tlen - nasycenie % 57,9  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,57  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,3 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 166 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 9,3 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,6  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
18 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
20 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 2 bez nieprawidłowych zmian
21 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
23 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
IV kwartał 2016 roku
(13 grudzień 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 5 15
5 Chlorki  (Cl) mg/dm3 26,20 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,02 5,0
8 CO2-wolny mg/dm3 6,30  
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Magnez (Mg) mg/dm3 7,30 125
13 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
14 Mętność  NTU 0,28 1,0
15 Miedź (Cu) mg/dm3 0,02 2,0
16 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
17 Odczyn  pH 7,72 6,5÷9,5
18 Ołów (Pb) mg/dm3 0,00 0,01
19 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,15  
20 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 592 2500
21 Siarczany (SO4) mg/dm3 110,50 250
22 Temperatura wody  °C 9,8  
23 Tlen - nasycenie % 4,5  
24 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,30  
25 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,52 1,2÷10
26 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 276,00 60÷500
27 Twardość ogólna (dH) °n 15,46 3,4÷28
28 Wapń (Ca) mg/dm3 98,60  
29 Zapach TON z0 akceptowalny
30 Smak TFN <2 akceptowalny
31 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,220  
32 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,02 0,2
33 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
34 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
35 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
36 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
37 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
III kwartał 2016 roku
(7 lipiec 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 26,00 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,98 5,0
7 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 1,5
8 Magnez (Mg) mg/dm3 7,80 125
9 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
10 Mętność  NTU 0,39 1,0
11 Odczyn  pH 7,53 6,5÷9,5
12 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,14  
13 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 585 2500
14 Siarczany (SO4) mg/dm3 109,60 250
15 Temperatura wody  °C 16,4  
16 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,53  
17 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,45  
18 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,60 1,2÷10
19 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 280,00 60÷500
20 Twardość ogólna (dH) °n 15,68 3,4÷28
21 Wapń (Ca) mg/dm3 99,60  
22 Zapach TON Z0 akceptowalny
23 Smak TFN <2 akceptowalny
24 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,15  
25 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
27 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
28 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
29 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
30 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
II kwartał 2016 roku
(17 maj 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 0 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,10 1,0
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 25,30 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,65 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 8,40  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 0,0006 0,005
13 Magnez (Mg) mg/dm3 8,50 125
14 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
15 Mętność  NTU 0,24 1,0
16 Miedź (Cu) mg/dm3 0,03 2,0
17 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
18 Odczyn  pH 7,58 6,5÷9,5
19 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
20 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,08  
21 Potas (K) mg/dm3 1,35  
22 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 587 2500
23 Siarczany (SO4) mg/dm3 111,00 250
24 Sód (Na) mg/dm3 10,300 200
25 Temperatura wody  °C 14,6  
26 Tlen - nasycenie % 47,4  
27 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,76  
28 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,50 1,2÷10
29 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 275,00 60÷500
30 Twardość ogólna (dH) °n 15,40 3,4÷28
31 Wapń (Ca) mg/dm3 97,00  
32 Zapach TON z0 akceptowalny
33 Smak TFN <2 akceptowalny
34 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,12  
35 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
36 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
37 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
39 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
40 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
41 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
III kwartał 2015 roku
(21 lipiec 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,05 0,05
4 Mętność  NTU 0,99 1
5 Odczyn  pH 7,75 6,5÷9,5
6 OWO (C) mg/dm3 0,97 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 578 2500
8 Temperatura wody  °C 11,5  
9 Zapach TON z0 akceptowalny
10 Smak TFN <2 akceptowalny
11 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,08 0,2
12 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,02  
13 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
14 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 119 bez nieprawidłowych zmian
15 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
16 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
17 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Jany

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
I kwartał 2017 roku
(14 marca 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 5,00 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,58 1,0
6 Odczyn  pH 7,47 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 437 2500
8 Temperatura wody  °C 12,1  
9 Tlen - nasycenie % 8,3  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 0,90  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,50 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 225,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 12,60 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,89  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,14 0,2
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 11 bez nieprawidłowych zmian
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
IV kwartał 2016 roku
(15 listopada 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 3 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,00 1,0
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 7,70 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,71 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 6,90  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 0,01  
11 Detergenty anionowe mg/dm3 0,00  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,10 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 11,51  
15 Kwasowość mval /dm3 0,14  
16 Magnez (Mg) mg/dm3 4,90 125
17 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
18 Mętność  NTU 0,61 1,0
19 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
20 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
21 Odczyn  pH 7,61 6,5÷9,5
22 Ołów (Pb) mg/dm3 0,00 0,01
23 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,14  
24 Potas (K) mg/dm3 2,02  
25 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 413 2500
26 Siarczany (SO4) mg/dm3 66,80 250
27 Sód (Na) mg/dm3 5,170 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 266,00  
29 Temperatura wody  °C 10,8  
30 Tlen - nasycenie % 12,4  
31 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 1,39  
32 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,18  
33 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,94 1,2÷10
34 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 197,00 60÷500
35 Twardość ogólna (dH) °n 11,03 3,4÷28
36 Wapń (Ca) mg/dm3 70,90  
37 Zapach TON z0 akceptowalny
38 Smak TFN <2 akceptowalny
39 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,76  
40 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
42 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 31 bez nieprawidłowych zmian
43 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
45 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
III kwartał 2015 roku
(23 czerwiec 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,007 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 7,9 250
7 Fluorki (F) mg/dm3 0,08 2
9 Magnez (Mg) mg/dm3 5,1 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 0,04 0,05
11 Mętność  NTU 0,18 1
12 Odczyn  pH 7,43 6,5÷9,5
13 OWO (C) mg/dm3 1,5 bez nieprawidłowych zmian
14 Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 445 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 79 250,0
16 Temperatura wody  °C 12,3  
17 Tlen - nasycenie % 7,8  
18 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 0,81  
19 Twardość ogólna (mval) mval/dm3 4,40 1,2÷10
20 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 220 60÷500
21 Twardość ogólna (dH) °n 12,3 3,4÷28
22 Wapń (Ca) mg/dm3 80  
23 Zasadowość ogólna mval/dm3 2,9  
24 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
25 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,03  
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0  
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 29 bez nieprawidłowych zmian
26 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0,0
27 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
28 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
II kwartał 2015 roku
(14 kwiecień 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,004 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 8,2 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,88 5
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,06 1,5
10 Magnez (Mg) mg/dm3 6,60 125
11 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
12 Mętność  NTU 1,59 1
13 Odczyn  pH 7,58 6,5÷9,5
14 Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 438 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 77 250
16 Temperatura wody  °C 11,3  
17 Tlen - nasycenie % 21,8  
18 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,4  
19 Twardość ogólna (mval) mval/dm3 4,32 1,2÷10
20 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 216 60÷500
21 Twardość ogólna (dH) °n 12,1 3,4÷28
22 Wapń (Ca) mg/dm3 76  
23 Zapach TON z0 akceptowalny
24 Zasadowość ogólna mval/dm3 2,9  
25 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,06 0,2
26 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,03  
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 28  
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 253 bez nieprawidłowych zmian
27 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
28 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
29 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Stożne

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
I kwartał 2017 roku
(20 luty 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,07 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,04 0,05
5 Mętność  NTU 0,16 1,0
6 Odczyn  pH 7,38 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 625 2500
8 Temperatura wody  °C 8,6  
9 Tlen - nasycenie % 60,2  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,96  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,04 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 252,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 14,11 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,47  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
17 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
18 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
IV kwartał 2016 roku
(21 listopad 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,25 0,50
2 Barwa  (Pt) mg/dm3 10 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,64 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,24 0,05
5 Mętność  NTU 0,27 1,0
6 Odczyn  pH 7,36 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 621 2500
8 Temperatura wody  °C 10,6  
9 Tlen - nasycenie % 47,4  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,19  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,9 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 245 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 13,7 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,5  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
II kwartał 2016 roku
(14 czerwiec 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,12 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,60 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,04 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 10 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,00 1,0
6 Chlor wolny  (Cl) mg/dm3 <0,05  
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,69 5,0
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Fluorki (F) mg/dm3 0,15 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 16,90  
13 Kwasowość mval /dm3 0,48  
14 Magnez (Mg) mg/dm3 7,10 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 0,05 0,05
16 Mętność  NTU 0,49 1,0
17 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
19 Odczyn  pH 7,16 6,5÷9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06  
22 Potas (K) mg/dm3 3,03  
23 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 618 2500
24 Siarczany (SO4) mg/dm3 54,70 250
25 Sód (Na) mg/dm3 39,800 200
26 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 393,00  
27 Temperatura wody  °C 13,9  
28 Tlen - nasycenie % 41,7  
29 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,17  
30 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,37  
31 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,88 1,2÷10
32 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 244,00 60÷500
33 Twardość ogólna (dH) °n 13,66 3,4÷28
34 Wapń (Ca) mg/dm3 86,20  
35 Zapach TON z0 akceptowalny
36 Smak TFN <2 akceptowalny
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,51  
38 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
39 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,02  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 53 bez nieprawidłowych zmian
42 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
43 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
III kwartał 2015 roku
(10 sierpień 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,3 1
6 Chlor wolny (Cl) mg/dm3 nw  
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 15,3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Fluorki (F) mg/dm3 0,07 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Magnez (Mg) mg/dm3 4,4 125
13 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
14 Mętność  NTU 0,08 1
15 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
16 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
17 Odczyn  pH 7,66 6,5÷9,5
18 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,010
19 OWO (C) mg/dm3 1,3 bez nieprawidłowych zmian
20 Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 458 2500
21 Siarczany (SO4) mg/dm3 77 250
22 Sód (Na) mg/dm3 6,1 200
23 Temperatura wody  °C 10,3  
24 Tlen - nasycenie % 39,0  
25 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,3  
26 Twardość ogólna (mval) mval/dm3 4,32 1,2÷10
26 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 216 60÷500
26 Twardość ogólna (dH) °n 12 sty 00 3,4÷28
27 Wapń (Ca) mg/dm3 79,4  
28 Zapach TON z0 akceptowalny
29 Smak TFN <2 akceptowalny
30 Zasadowość ogólna mval/dm3 3  
31 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
32 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
33 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0  
34 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 bez nieprawidłowych zmian
35 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
36 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
37 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
II kwartał 2015 roku
(12 maj 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,10 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,7 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,026 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 53,4 250
7 Fluorki (F) mg/dm3 0,12 2
9 Magnez (Mg) mg/dm3 8,7 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
11 Mętność  NTU 1,03 1
12 Odczyn  pH 7,22 6,5÷9,5
13 OWO (C) mg/dm3 3,6 bez nieprawidłowych zmian
14 Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 608 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 57 250
16 Temperatura wody  °C 11,8  
17 Tlen - nasycenie % 48,0  
18 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,1  
19 Twardość ogólna (mval) mval/dm3 4,96 1,2÷10
20 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 248 60÷500
21 Twardość ogólna (dH) °n 13,9 3,4÷28
22 Wapń (Ca) mg/dm3 85  
23 Zapach TON z0 akceptowalny
24 Smak TFN <2 akceptowalny
25 Zasadowość ogólna mval/dm3 3  
26 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,10 0,200
26 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,08  
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 10  
27 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 14 bez nieprawidłowych zmian
28 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
29 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
30 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Jarogniewice

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
I kwartał 2017 roku
(7 luty 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,06 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 12 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,02 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,45 1,0
6 Odczyn  pH 7,63 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 299 2500
8 Temperatura wody  °C 8,6  
9 Tlen - nasycenie % 50,5  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,91  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,9 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 143 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 8,0 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,1  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,09 0,2
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 11 bez nieprawidłowych zmian
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
IV kwartał 2016 roku
(11 października 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,08 0,50
2 Barwa  (Pt) mg/dm3 15 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,19 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
5 Mętność  NTU 0,69 1,0
6 Odczyn  pH 7,60 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 300 2500
8 Temperatura wody  °C 10,6  
9 Tlen - nasycenie % 66,1  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 7,31  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,7 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 133 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 7,4 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,0  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,07 0,2
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 bez nieprawidłowych zmian
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
III kwartał 2016 roku
(20 września 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,06 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 3,01 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 15 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 2,85 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,37 5,0
8 CO2-wolny mg/dm3 8,90  
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Detergenty anionowe mg/dm3 0,01  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,19 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
13 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 15,70  
14 Kwasowość mval /dm3 0,28  
15 Magnez (Mg) mg/dm3 5,59 125
16 Mangan (Mn) mg/dm3 0,04 0,05
17 Mętność  NTU 1,21 1,0
18 Miedź (Cu) mg/dm3 0,00 2,0
19 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
20 Odczyn pH 7,56 6,5÷9,5
21 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
22 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,38  
23 Potas (K) mg/dm3 1,76  
24 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 303 2500
25 Siarczany (SO4) mg/dm3 0,91 250
26 Sód (Na) mg/dm3 11,600 200
27 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 168,00  
28 Temperatura wody  °C 10,9  
29 Tlen - nasycenie % 53,7  
30 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,92  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 0,00  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,70 1,2÷10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 135,00 60÷500
34 Twardość ogólna (dH) °n 7,56 3,4÷28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 45,00  
36 Zapach TON z0 akceptowalny
37 Smak TFN <2 akceptowalny
38 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,16  
39 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,17 0,2
40 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,13  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
42 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 2 bez nieprawidłowych zmian
43 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
II kwartał 2016 roku
(11 kwiecień 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,09 0,50
2 Barwa  (Pt) mg/dm3 15 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
4 Mętność  NTU 0,86 1,0
5 Odczyn  pH 7,84 6,5÷9,5
6 OWO (C ) mg/dm3 3,30 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 289 2500
8 Temperatura wody  °C 9,8  
9 Tlen - nasycenie % 24,1  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,72  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,70 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 137,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 7,60 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,00  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,10 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 42 bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
I kwartał 2016 roku
(10 luty 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 10 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
4 Mętność  NTU 0,51 1,0
5 Odczyn  pH 7,68 6,5÷9,5
6 OWO (C ) mg/dm3 3,8 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 298 2500
8 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,7 1,2÷10
9 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 134 60÷500
10 Twardość ogólna (dH) °n 7,5 3,4÷28
11 Zapach TON z0 akceptowalny
12 Smak TFN <2 akceptowalny
13 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,2  
14 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
15 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 19 bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Ochla

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
I kwartał 2017 roku
(17 stycznia 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,03 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,17 1,0
6 Odczyn  pH 7,56 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 426 2500
8 Temperatura wody  °C 7,9  
9 Tlen - nasycenie % 29,3  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 3,48  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,22 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 210 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 11,80 3,4÷28
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,96  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,05 0,2
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
III kwartał 2016 roku
(22 sierpień 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,96 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,14 1,0
6 Odczyn  pH 7,56 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 415 2500
8 Temperatura wody  °C 9,9  
9 Tlen - nasycenie % 20,8  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,32  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,16 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 208,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 11,65 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,99  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
II kwartał 2016 roku
(17 maj 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,02 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 0 15
5 Chlor wolny  (Cl) mg/dm3 n.w  
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 7,50 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,73 5,0
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Detergenty anionowe mg/dm3 0,00  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,08 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
13 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 11,77  
14 Kwasowość mval /dm3 0,22  
15 Magnez (Mg) mg/dm3 5,20 125
16 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
17 Mętność  NTU 0,17 1,0
18 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
19 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
20 Odczyn  pH 7,47 6,5÷9,5
21 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
22 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,09  
23 Potas (K) mg/dm3 <1,0  
24 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 417 2500
25 Siarczany (SO4) mg/dm3 58,90 250
26 Sód (Na) mg/dm3 4,730 200
27 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 317,00  
28 Temperatura wody  °C 10,1  
29 Tlen - nasycenie % 22,2  
30 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,46  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,18  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,14 1,2÷10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 207,00 60÷500
34 Twardość ogólna (dH) °n 11,59 3,4÷28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 74,30  
36 Zapach TON z0 akceptowalny
37 Smak TFN <2 akceptowalny
38 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,96  
39 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
40 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
42 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
43 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 3 0
44 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
45 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
I kwartał 2016 roku
(15 marca 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,07 0,05
4 Mętność  NTU 0,13 1,0
5 Odczyn  pH 7,78 6,5÷9,5
6 OWO (C ) mg/dm3 0,94 bez nieprawidłowych zmian
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 423 2500
8 Temperatura wody  °C 9,7  
9 Tlen - nasycenie % 39,1  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,42  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,2 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 208 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 11,6 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,0  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
IV kwartał 2015 roku
(9 listopada 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy  (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany  (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny  (NO2) mg/dm3 0,004 0,5
4 Barwa   (Pt) mg/dm3 3 15
5 Bor  (B) mg/dm3 0,4 1,0
6 Chlor ogólny  (Cl) mg/dm3 nw  
7 Chlorki   (Cl) mg/dm3 7,4 250
8 Chrom  (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
9 Cynk  (Zn) mg/dm3 0,04  
10 Fluorki  (F) mg/dm3 0,08 1,5
11 Kadm  (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Magnez  (Mg) mg/dm3 5,1 125
13 Mangan  (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
14 Mętność  NTU 0,30 1,0
15 Miedź  (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
16 Nikiel  (Ni) mg/dm3 0,009 0,02
17 Odczyn pH 7,66 6,5÷9,5
18 Ołów  (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
19 OWO  (C ) mg/dm3 1,37 bez nieprawid-
łowych zmian
20 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 413 2500
21 Siarczany  (SO4) mg/dm3 58 250
22 Sód  (Na) mg/dm3 4,2 200
23 Temperatura wody  °C 11,6  
24 Tlen - nasycenie % 57,4  
25 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,13  
26 Twardość ogólna  (mval) mval /dm3 4,1 1,2÷10
27 Twardość ogólna  (CaCO3) mg/dm3 205 60÷500
28 Twardość ogólna  (dH) °n 11,5 3,4÷28
29 Wapń  (Ca) mg/dm3 74  
30 Zapach TON z0 akceptowalny
31 Smak TFN <2 akceptowalny
32 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,9  
33 Żelazo ogólne  (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
34 Żelazo dwuwartościowe  (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
35 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
36 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawid-
łowych zmian
37 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
38 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
39 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
40 Bromiany  (BrO3) mg/dm3 nie wykryto 0,01