Warunki techniczne, uzgodnienia, odbiory

Usługi wykonują:

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 4519 300

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Cennik usług (obowiązuje od 01.07.2016 r. - ceny netto):

Lp. Opis usługi Cena netto
 [zł/h]
1.
Wydanie technicznych warunków/opinii o możliwości:
 -  przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  przebudowy/rozbudowy przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
72,00
2.
Uzgodnienie:
 -  koncepcji sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  projektu budowlanego przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  trasy urządzeń podziemnych i nadziemnych, projektu drogowego oraz lokalizacji obiektów
    względem przebiegu projektowanej oraz istniejącej infrastruktury wod.-kan.
3.
Przegląd/odbiór techniczny:
 -  przed zasypaniem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  końcowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
68,00
4.
Sprawdzenie w nieruchomości możliwości:
 -  zamontowania dodatkowego wodomierza,
 -  zamontowania wodomierza na cele ppoż.,
 -  zmiany lokalizacji wodomierza.

 

Do pobrania:

Cennik za wykonywane usługi techniczne: Warunki techniczne, uzgodnienia, odbiory
Pełnomocnictwo do zlecenia wykonania usługi