Montaż i wymiana wodomierzy

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. oferują wykonywanie usług w budynkach (wielolokalowych):

  • montaż dodatkowego wodomierza (równoległego) na przyłączu wraz z wykonaniem zestawu wodomierzowego.

Uwaga: Przed wykonaniem dodatkowego zestawu wodomierzowego należy uzyskać z "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodę na montaż.

Wodomierz główny jest własnością dostawcy wody.

Cennik nie dotyczy wymian wodomierzy klientów (np. podliczników).

Usługi wykonują:

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A
Wydział Sprzedaży

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 4519 320

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Cennik usług
Ceny za usługi wykonywane przez Wydział Sprzedaży (ważny od: 2016-07-01) (wyciąg z cennika)

Lp. Opis usługi Cena netto Cena brutto
 [zł]  z VAT=23% [zł]
0 1 2 3
1
Montaż wodomierza
89,15 109,65
2
Demontaż wodomierza
3
Wymiana wodomierza
4
Wymiana uszkodzonego wodomierza:
a)  Ø 15 mm klasy C
266,25 327,49
b)  Ø 15 mm klasy B
136,15 167,46
c)  Ø 20 mm klasy C
355,35 437,08
d)  Ø 20 mm klasy B
138,95 170,91
5
Montaż drugiego, równoległego zestawu wodomierzowego na przyłączu
474,14 583,19
6
Montaż dodatkowego, równoległego zestawu wodomierzowego na przyłączu
321,32 395,22

 

Do pobrania:

Cennik usług Wydziału Sprzedaży (wyciąg)
Pełnomocnictwo do zlecenia wykonania usługi