Parametry ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane przez Spółkę do środowiska są regularnie badane pod kątem spełniania norm składu chemicznego oraz mikrobiologicznego. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele parametrów ścieków oczyszczonych.

Wartości progowe poszczególnych parametrów są określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Parametry ścieków oczyszczonych
IV kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 32 41,17 49 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 6 8,73 10 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 2,6 3,55 4,5 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 5,9 6,85 7,8 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,4 0,50 0,6 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,61 0,74 0,86 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 5,9 6,25 6,6  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,3 0,41 0,59 1
9 Zawiesina mg/dm3 8,9 12,62 18 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 60,8 109,30 159 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 69,5 125,23 185 500
12 Odczyn pH 7,4 7,72 8,2  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 < 0,001 0,001 0,002 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 < 0,001 0,001 0,002 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
III kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 29 33,50 39 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 3,50 4 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,2 1,67 2 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3 3,73 4,4 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,2 0,30 0,5 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,03 0,06 0,13 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 2,6 3,38 4,1  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,25 0,45 0,7 1
9 Zawiesina mg/dm3 5,6 7,85 10 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 60,4 114,40 139 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 85,8 154,63 182 500
12 Odczyn pH 6,8 7,63 8,5  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,1
17 Temperatura °C > 12 > 12 > 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
II kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 27 36,33 50 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 3,33 4 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,4 1,70 2,4 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,4 3,77 4,3 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0 0,18 0,3 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,03 0,06 0,11 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 3,2 3,53 4,1  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,29 0,36 0,52 1
9 Zawiesina mg/dm3 6 9,32 15,2 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 89,3 111,90 127 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 125 162,83 192 500
12 Odczyn pH 6,8 7,38 8,1  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,006 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
I kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 20,00 41,17 49 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3,00 6,27 8 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,70 2,37 3 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,40 5,32 6,7 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,20 0,28 0,6 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,04 0,07 0,18 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 2,70 4,83 6,5  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,26 0,47 0,62 1
9 Zawiesina mg/dm3 9,40 15,80 23 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 85,80 123,80 145 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 110,00 152,50 192 500
12 Odczyn pH 6,90 7,73 8,3  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,005 0,005 0,005 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 < 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
IV kwartał 2015 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 20 27,33 36 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 3,17 4 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 2 3,07 6,4 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,7 4,93 8,5 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,3 0,35 0,6 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,03 0,05 0,07 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 3,3 4,53 7,8  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,22 0,34 0,41 1
9 Zawiesina mg/dm3 3,2 6,73 9 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 20,3 106,38 135 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 158 173,33 184 500
12 Odczyn pH 7,4 7,90 8,21  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12