Parametry ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane przez Spółkę do środowiska są regularnie badane pod kątem spełniania norm składu chemicznego oraz mikrobiologicznego. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele parametrów ścieków oczyszczonych.

Wartości progowe poszczególnych parametrów są określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Parametry ścieków oczyszczonych
II kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 22 34,33 46 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 4,80 6 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,6 2,93 4,4 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,5 6,05 8,4 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,1 0,42 0,7 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,02 0,03 0,04 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 3,3 5,62 7,8  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,28 0,37 0,67 1
9 Zawiesina mg/dm3 5,4 9,73 15 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 95,9 113,65 122 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 141 157,33 168 500
12 Odczyn pH 7,2 7,52 7,7  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,006 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
I kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 31,00 41,00 53 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 5,00 6,50 10 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 2,20 3,52 4,2 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 6,70 7,95 9,8 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,40 1,20 2,1 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,04 0,16 0,32 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 5,40 6,60 7,4  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,24 0,48 0,8 1
9 Zawiesina mg/dm3 9,40 14,20 21,3 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 114,00 133,33 158 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 152,00 169,00 182 500
12 Odczyn pH 7,13 7,42 7,6  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,005 0,005 0,005 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 < 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
IV kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 32 41,17 49 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 6 8,73 10 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 2,6 3,55 4,5 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 5,9 6,85 7,8 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,4 0,50 0,6 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,61 0,74 0,86 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 5,9 6,25 6,6  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,3 0,41 0,59 1
9 Zawiesina mg/dm3 8,9 12,62 18 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 60,8 109,30 159 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 69,5 125,23 185 500
12 Odczyn pH 7,4 7,72 8,2  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 < 0,001 0,001 0,002 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 < 0,001 0,001 0,002 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
III kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 29 33,50 39 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 3,50 4 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,2 1,67 2 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3 3,73 4,4 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,2 0,30 0,5 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,03 0,06 0,13 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 2,6 3,38 4,1  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,25 0,45 0,7 1
9 Zawiesina mg/dm3 5,6 7,85 10 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 60,4 114,40 139 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 85,8 154,63 182 500
12 Odczyn pH 6,8 7,63 8,5  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,1
17 Temperatura °C > 12 > 12 > 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
II kwartał 2016 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 27 36,33 50 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 3,33 4 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,4 1,70 2,4 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,4 3,77 4,3 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0 0,18 0,3 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,03 0,06 0,11 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 3,2 3,53 4,1  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,29 0,36 0,52 1
9 Zawiesina mg/dm3 6 9,32 15,2 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 89,3 111,90 127 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 125 162,83 192 500
12 Odczyn pH 6,8 7,38 8,1  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,006 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12