Data ogłoszenia: 2017-11-10
Znak sprawy: 19/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania (odbiór, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod- 19 08 05) o średniej zawartości suchej masy 20% - 25%, z terenu Wydziału Oczyszczania Ścieków wŁężycy k/Zielonej Góry w ilości 33 000 ton »
Pliki do pobrania: 20171110_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


20171110 SIWZ.pdf
20171110_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171110_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171110_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171110_Zalacznik_Nr_4_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_-Potencjal_techniczny.doc
20171110_Zalacznik_Nr_5_do__SIWZ_-_Projekt_umowy.doc
20171110_Zalacznik_Nr_6_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_gruntach.doc
20171110_Zalacznik_Nr_7_do__SIWZ_-_Dane_o_odpadach.doc

20171121_Odpowiedz_na_pytanie_internet.pdf
Kod CPV: 90513700-3, 90513700-3
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-11-27 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-27 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Postępowanie w toku »
Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 12:20

Data ogłoszenia: 2015-11-30
Znak sprawy: 14/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi »
Pliki do pobrania: 20151130_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20151130_SIWZ.pdf
20151130_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx
20151130_Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx
20151130_Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.docx
20151130_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Potencjal_techniczny.docx
20151130_Zalacznik_nr_5_Projekt_umowy.docx
20151130_Zalacznik_nr_6_Dane_o_odpadach.docx
20151130_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_sprawie_gruntow.docx

20151208_Odpowiedz_na_zapytania_internet.pdf

20160112__I_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 90513700-3 nazwa: usługi transportu osadów, 90533000-2 nazwa: usługi gospodarki odpadami.
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-12-15 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-15 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: GeoTrans S.A., 54-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 20 BA, »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-30 12:20

Data ogłoszenia: 2015-11-25
Znak sprawy: 12/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w tym ubezpieczenie komunikacyjne" »
Pliki do pobrania: 20151124_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20151124_SIWZ.pdf
20151124_Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc
20151124_Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy_z_Zalacznikami_(1-9).doc
20151124_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.doc
20151124_Zalacznik_nr_4_Szkodowosc_do_SIWZ.xls
20151124_Zalacznik_nr_5_Projekt_umowy.doc
20151124_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wykaz_mienia_wg_grup_i_elektronika.xls
20151124_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz_pojazdow.xls
20151124_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_kwestionariusz_oceny_ryzyka_spalarnia_Lezyca.doc

20151208_I_Odpowiedz_na_zapytania.pdf
20151209_BARDZO_WAZNE.pdf

20151222_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 66516400-4, 66515000-3, 66515400-7, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-12-11 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-11 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano oferty n/w firm »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 13:47