Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"
publikujemy poniżej

Data ogłoszenia: 2017-05-18
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW - 02
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap IV
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: . »
Pliki do pobrania: Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze

Wykaz ofert otwartych w dniu 08.06.2017r. Wykaz_ofert_otwartych_w_dniu_08.06.2017r..pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania_i_odpowiedzi_-_Zatonie.pdf
Pytania_i_odpowiedzi_-_Zatonie_cz_II.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034364

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_-_ogloszenie_zamowienia_Zatonie_18.05.2017.pdf

PLIKI DO POBRANIA:

http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Etap4Zatonie20170518/
Kod CPV: 45232400-6
Termin wykonania do 2019-09-30
Termin składania ofert: 2017-06-08 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-06-08 o godz. 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 11:18

Data ogłoszenia: 14.04.2017
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW - 02
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap IV
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: . »
Pliki do pobrania: Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029746

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_-_Ogloszenie_Zamowienia.pdf

PLIKI DO POBRANIA:

http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Etap4Zatonie/
Kod CPV: 45232400-6
Termin wykonania 30.09.2019
Termin składania ofert: 04.05.2017 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 04.05.2017 do godz. 12:15
Wynik postępowania: Unieważnienie postępowania »
Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 11:34