Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"
publikujemy poniżej

Data ogłoszenia: 2017-05-22
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-06
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap IV
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: Usługa Inżyniera dla Projektu »
Pliki do pobrania: Wykaz ofert otwartych w dniu 14.06.2017r. Inzynier_-_Zbiorcze_zestawienie_otwartych_ofert.pdf

Pytanie i odpowiedź: Inzynier_-_pytanie__i_odpowiedz.pdf

Skorygowane ogłoszenie umieszczone w Bazie Konkurencyjności Inzynier_-_ogloszenie_po_pytaniu_i_odpowiedzi.pdf

Skorygowane części Zapytania ofertowego:
Część I - Instrukcje dla Wykonawców po pytaniu i odpowiedzi Inzynier_-_Czesc_I_IDW_po_pytaniu_i_odpowiedzi_2017.06.02.pdf
Część II - Wzór umowy po pytaniu i odpowiedzi Inzynier_-_Czesc_II_UMOWA_po_pytaniu_i_odpowiedzi_2017.06.02.pdf
Część III - Opis przedmiotu zamówienia po pytaniu i odpowiedzi Inzynier_-_Czesc_III_OPZ_-_po_pytaniu_i_odpowiedzi_2017.06.02.pdf

Skorygowane załączniki do IDW w wersji edytowalnej Inzynier_zalaczniki_do_IDW_po_pytaniu_i_odpowiedzi_2017.06.02.doc


Ogłoszenie umieszczone w Bazie Konkurencyjności: Inzynier_-_ogloszenie.pdf

Zapytanie ofertowe:
Część I - Instrukcje dla Wykonawców Inzynier_-_Czesc_I_IDW.pdf
Część II - Wzór umowy Inzynier_-_Czesc_II_UMOWA.pdf
Część III - Opis przedmiotu zamówienia Inzynier_-_Czesc_III_OPZ.pdf
Załącznik nr 1 do OPZ - Warunki Szczególne Kontraktu do Kontraktu na roboty "Książka Żółty Fidic" Inzynier_-_Zalacznik_nr_1_do_OPZ_Warunki_Szczegolne_Ksiazka_Zolty_Fidic.pdf
Załącznik nr 2 do OPZ - Warunki Szczególne Kontraktu do Kontraktu na roboty "Książka Czerwony Fidic" Inzynier_-_Zalacznik_nr_2_do_OPZ_Warunki_Szczegolne_Ksiazka_Czerwony_Fidic.pdf

Informacja o wersji edytowalnej załączników do IDW Informacja_o_wersji_edytowalnej.pdf

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej Inzynier_zalaczniki_do_IDW.doc
Kod CPV: 7171247000-1
Termin wykonania Terminem zakończenia wykonania Umowy na Usługi będzie data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi, tj. orientacyjnie 31.12.2022r., nie później niż do dnia 30.06.2023r.
Termin składania ofert: 2017-06-14 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-06-14 godz. 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 14:09

Data ogłoszenia: 2017-05-18
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW - 02
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap IV
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: . »
Pliki do pobrania: Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze

Wykaz ofert otwartych w dniu 08.06.2017r. Wykaz_ofert_otwartych_w_dniu_08.06.2017r..pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania_i_odpowiedzi_-_Zatonie.pdf
Pytania_i_odpowiedzi_-_Zatonie_cz_II.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034364

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_-_ogloszenie_zamowienia_Zatonie_18.05.2017.pdf

PLIKI DO POBRANIA:

http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Etap4Zatonie20170518/
Kod CPV: 45232400-6
Termin wykonania do 2019-09-30
Termin składania ofert: 2017-06-08 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-06-08 o godz. 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 11:18

Data ogłoszenia: 28.04.2017
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW - 05
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap IV
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: . »
Pliki do pobrania: Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT:

Wykaz_ofert_16_05_2017_Lezyca_wodociag.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
odpowiedzi_na_pytania.pdf

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 - WERSJA EDYTOWALNA DO POBRANIA:
Zalacznik_nr_1_Wzor_Formularza_Oferty.doc

Zalacznik_nr_1_Wzor_Formularza_Oferty_PDF.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031695

BAZA_KONKURENCYJNOSCI_-_OGLOSZENIE_ZAMOWIENIA_LEZYCA_28.04.2017r..pdf

PLIKI DO POBRANIA:

http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Etap4Lezyca/ Wykaz_ofert_16_05_2017_Lezyca_wodociag.pdf
Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania 10 miesięcy od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 16.05.2017 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 16.05.2017 do godz 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 13:03


« Następne 1 2 Poprzednie »