Data ogłoszenia: 2010-01-01
Znak sprawy: 09.02.2018 r.
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul.Batorego (boczna) w Zielonej Górze - »
Pliki do pobrania: BATOREGO_OGLOSZENIE_PRZETARGU.pdf
BATOREGO_SIWZ.doc
BATOREGO_BOCZNA_OPIS_TECH.pdf
BATOREGO_Rys._1_PZT.pdf
BATOREGO_Rys._2_Profil_podluzny_sieci.pdf
BATOREGO_Rys._3_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
BATOREGO_Rys._4_Schematy_wezlow.pdf
BATOREGO_Rys._5_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100.pdf
BATOREGO_Rys._6_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100A.pdf
BATOREGO_Rys._7_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego104A.pdf
BATOREGO_Rys._8_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego104.pdf
BATOREGO_Rys._9_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100B.pdf
BATOREGO_Rys._10_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106.pdf
BATOREGO_Rys._11_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego112.pdf
BATOREGO_Rys._12_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106A.pdf
BATOREGO_Rys._13_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106B.pdf
BATOREGO_Rys._14_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego112A.pdf
BATOREGO_Rys._15_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego108.pdf
BATOREGO_Rys._16_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego108A.pdf
BATOREGO_Rys._17_Schemat_zestawu_wodomierzowego.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf BATOREGO_Specyfikacja_techniczna.pdf BATOREGO_KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 21.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:50

Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-03/AM-05/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Przylep -Skokowa w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: OGLOSZENIE_PRZETARGU_SKOKOWA.pdf
SIWZ_SW_Skokowa_Przylep.doc SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
OFERTOWY_-_WOD.xlsx
OPIS_TECHNICZNY.pdf
RYS._NR_1_-_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
RYS._NR_2_-_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
RYS._NR_3_-_PROFIL_PODLUZNY_SIECI_WODOCIAGOWEJ.pdf
RYS._NR_4_-_SCHEMAT_WEZLOW.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf
SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 19.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 07:42

Data ogłoszenia: 30.11.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-35/AM-1/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: SIWZ_SK_TROJMIEJSKA_.pdf
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_TROJMIEJSKA.pdf KOSZTORYS_OFERTOWY_TROJMIEJSKA.pdf
PZT_TROJMIEJSKA.pdf
PROJEKT_SIECI_KS_TROJMIEJSKA.pdf
STUDZIENKA_TROJMIEJSKA.pdf
KASKADA_TROJMIEJSKA.pdf
PROFIL_KS_TROJMIEJSKA.pdf
SPECYFIKACJE_SIEC_KAN_SAN_TROJMIEJSKA-2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_TROJMIEJSKA.pdf
Kod CPV: 45200000-9
Termin wykonania 16.04.2018 r.
Termin składania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 ro godz. 12:00
Wynik postępowania: Postępowanie zakończone »
Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 11:20


« Następne 1 2 3 4 5 6 7 Poprzednie »