Data ogłoszenia: 2018-04-12
Znak sprawy: RR/RI-08/PZ-11/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej ø150 AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ:
A._SIWZ_WLADYSLAWA_IV_-_09.04.2018.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
A._Opis_techniczny_Wladyslawa_IV.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
A._rys._nr_1_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
A._rys._nr_2_PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf
A._rys._nr_3_PROFIL_WODOCIAGOWY.pdf
A._rys._nr_4_PROFILE_PRZYLACZY_WODOCIAGOWYCH.pdf
A._rys._nr_5_SCHEMATY_WEZLOW_WOD..pdf
A._rys._nr_6_SCHEMAT_PODEJSCIA_WODOMIERZOWEGO_DO_BUD._NR_2.pdf
A._rys._nr_7_RZUT_PRZYZIEMIA_-_BUD._NR_2.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_WLADYSLAWA_IV_09.04.2018.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
A._PRZEDMIAR_ROBOT_-_12.04.2018.pdf
DECYZJA PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY - DEPARTAMENT INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROGAMI:
A._Decyzja_Prezydenta_Miasta_Zielonej_Gory_-_Departament_Inwestycji_i_Zarzadzania_Drogami.pdf
STWiORB
A._SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
Kod CPV: 45231300-8; 45111200-0; 45233220-7
Termin wykonania do 2018-10-31
Termin składania ofert: 2018-04-23 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-04-23 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 07:59

Data ogłoszenia: 2018-03-15
Znak sprawy: RR/RI-08/PZ-6/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej ø150 AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ:
A._SIWZ_WLADYSLAWA_IV_-_12.03.2018.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
A._Opis_techniczny_Wladyslawa_IV.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
A._rys._nr_1_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
A._rys._nr_2_PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf
A._rys._nr_3_PROFIL_WODOCIAGOWY.pdf
A._rys._nr_4_PROFILE_PRZYLACZY_WODOCIAGOWYCH.pdf
A._rys._nr_5_SCHEMATY_WEZLOW_WOD..pdf
A._rys._nr_6_SCHEMAT_PODEJSCIA_WODOMIERZOWEGO_DO_BUD._NR_2.pdf
A._rys._nr_7_RZUT_PRZYZIEMIA_-_BUD._NR_2.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_WLADYSLAWA_IV_15.03.2018.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
A._PRZEDMIAR_ROBOR.pdf
DECYZJA PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY - DEPARTAMENT INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROGAMI:
A._Decyzja_Prezydenta_Miasta_Zielonej_Gory_-_Departament_Inwestycji_i_Zarzadzania_Drogami.pdf
STWiORB
A._SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
Kod CPV: 45231300-8; 45111200-0; 45233220-7
Termin wykonania do 2018-10-31
Termin składania ofert: 2018-03-23 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-03-23 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 07:26

Data ogłoszenia: 2018-02-20
Znak sprawy: RR/RI-08/PZ-3/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej ø150 AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ:
A._SIWZ_WLADYSLAWA_IV_-_WYMIANA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
A._Opis_techniczny_Wladyslawa_IV.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
A._rys._nr_1_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
A._rys._nr_2_PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf
A._rys._nr_3_PROFIL_WODOCIAGOWY.pdf
A._rys._nr_4_PROFILE_PRZYLACZY_WODOCIAGOWYCH.pdf
A._rys._nr_5_SCHEMATY_WEZLOW_WOD..pdf
A._rys._nr_6_SCHEMAT_PODEJSCIA_WODOMIERZOWEGO_DO_BUD._NR_2.pdf
A._rys._nr_7_RZUT_PRZYZIEMIA_-_BUD._NR_2.pdfa>
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
A._PRZEDMIAR_ROBOR.pdf
DECYZJA PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY - DEPARTAMENT INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROKAMI
A._Decyzja_Prezydenta_Miasta_Zielonej_Gory_-_Departament_Inwestycji_i_Zarzadzania_Drogami.pdf
STWiORB
A._SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
Kod CPV: 45231300-8; 45111200-0; 45233220-7
Termin wykonania do 2018-09-28
Termin składania ofert: 2018-03-05 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-03-05 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 12:15


« Następne 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprzednie »