Data ogłoszenia: 2017-07-26
Znak sprawy: 15/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg ograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Flokulant do kondycjonowania osadu w ilości 99000 kg »
Pliki do pobrania: 20170726_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20170726_Wniosek_o_dopuszczenie_do_przetargu_ograniczonego.doc
20170811_Ogloszenie_z_rozpatrzenia_wnioskow.pdf
Kod CPV: 24000000-4
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: Wniosków i etap: 2017-08-09 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: Po przeprowadzeniu testów - Zaproszenie do składania ofert
Wynik postępowania: Postępowanie w toku »
Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 11:20

Data ogłoszenia: 2017-03-16
Znak sprawy: 03/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Sorbent stosowany w procesie oczyszczania spalin metodą suchą powsyających podczas spalania komunalnych osadów ściekowych »
Pliki do pobrania: 20170316_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20170316_SIWZ.pdf
20170316_Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc
20170316_Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20170316_Zalacznik_nr_3_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20170316_Zalacznik_nr_4_-_Projekt_umowy.doc
20170406_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24121000-8.
Termin wykonania 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2017-04-03 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-04-03 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. J. Bema 21 »
Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 08:54

Data ogłoszenia: 2017-02-20
Znak sprawy: 02/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Dostawy preparatu przeciw zagniwaniu ścieków w ilości 241 ton »
Pliki do pobrania: 20170220_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20170220_SIWZ.pdf
20170220_Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20170220_Zalacznik_nr_2_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
20170220__Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20170220_Zalacznik_nr_4_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc

20170309_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
Kod CPV: 24313400-5 azotany
Termin wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2017-03-03 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-03 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn- Koźle, ul. J. Bema 21 »
Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 10:42


« Następne 1 2 3 Poprzednie »