Data ogłoszenia: 2018-02-20
Znak sprawy: RR/RI-08/PZ-3/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej ø150 AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze.
Kod CPV: 45231300-8; 45111200-0; 45233220-7
Termin wykonania do 2018-09-28
Termin składania ofert: 2018-03-05 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-03-05 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 12:15

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest m. in.
• wymiana istniejącej sieci wodociągowej DN150 AC na sieć ø160 PE przebiegającej w ul. Władysława IV, oraz przełączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej (bud. nr 89a przy ul. Podgórnej, bud. nr 10, 1, 63, 55 przy ul. Władysława IV) a także budowa nowego przyłącza wodociągowego do budynku nr 2 przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze.
• wykonanie sieci wodociągowej oraz przyłączy metodą bezwykopową. Całość zadania wykonać z rur trójwarstwych o połączeniach molekularnych warstw, z trwałego tworzywa sztucznego PE100RC SDR 11 o grubości ścianki zewnętrznej i wewnętrznej 25% nominalnej grubości ścianki rury i dopuszczalnej głębokości zarysowań do 20% grubości ścianki;
- ø160PE o łącznej długości około: L ≈ 386,0 m;
-  ø90PE o łącznej długości około: L ≈ 15,0 m;
-  ø63PE o łącznej długości około: L ≈ 17,0 m;
-  ø32PE o łącznej długości około: L ≈ 3,0 m;


Pliki do pobrania

SIWZ:
A._SIWZ_WLADYSLAWA_IV_-_WYMIANA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
A._Opis_techniczny_Wladyslawa_IV.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
A._rys._nr_1_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
A._rys._nr_2_PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf
A._rys._nr_3_PROFIL_WODOCIAGOWY.pdf
A._rys._nr_4_PROFILE_PRZYLACZY_WODOCIAGOWYCH.pdf
A._rys._nr_5_SCHEMATY_WEZLOW_WOD..pdf
A._rys._nr_6_SCHEMAT_PODEJSCIA_WODOMIERZOWEGO_DO_BUD._NR_2.pdf
A._rys._nr_7_RZUT_PRZYZIEMIA_-_BUD._NR_2.pdfa>
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
A._PRZEDMIAR_ROBOR.pdf
DECYZJA PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY - DEPARTAMENT INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROKAMI
A._Decyzja_Prezydenta_Miasta_Zielonej_Gory_-_Departament_Inwestycji_i_Zarzadzania_Drogami.pdf
STWiORB
A._SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_WLADYSLAWA_IV.pdf


Wynik postępowania

WYNIK POSTĘPOWANIA
A._OGLOSZENIE_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA.pdf

« wróć