Data ogłoszenia: 30.11.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-35/AM-1/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: SIWZ_SK_TROJMIEJSKA_.pdf
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_TROJMIEJSKA.pdf KOSZTORYS_OFERTOWY_TROJMIEJSKA.pdf
PZT_TROJMIEJSKA.pdf
PROJEKT_SIECI_KS_TROJMIEJSKA.pdf
STUDZIENKA_TROJMIEJSKA.pdf
KASKADA_TROJMIEJSKA.pdf
PROFIL_KS_TROJMIEJSKA.pdf
SPECYFIKACJE_SIEC_KAN_SAN_TROJMIEJSKA-2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_TROJMIEJSKA.pdf
Kod CPV: 45200000-9
Termin wykonania 16.04.2018 r.
Termin składania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 ro godz. 12:00
Wynik postępowania: Postępowanie zakończone »
Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 11:20

Data ogłoszenia: 2017-11-10
Znak sprawy: 19/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania (odbiór, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod- 19 08 05) o średniej zawartości suchej masy 20% - 25%, z terenu Wydziału Oczyszczania Ścieków wŁężycy k/Zielonej Góry w ilości 33 000 ton »
Pliki do pobrania: 20171110_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


20171110 SIWZ.pdf
20171110_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171110_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171110_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171110_Zalacznik_Nr_4_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_-Potencjal_techniczny.doc
20171110_Zalacznik_Nr_5_do__SIWZ_-_Projekt_umowy.doc
20171110_Zalacznik_Nr_6_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_gruntach.doc
20171110_Zalacznik_Nr_7_do__SIWZ_-_Dane_o_odpadach.doc

20171121_Odpowiedz_na_pytanie_internet.pdf

20171201_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 90513700-3, 90513700-3
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-11-27 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-27 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Postępowanie unieważniono »
Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 12:20

Data ogłoszenia: 2017-10-20
Znak sprawy: 18/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Chloryn sodowy – stężenie NaClO2 w postaci 25 % roztworu wodnego w ilości 80 ton »
Pliki do pobrania: 20171020_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20171020_SIWZ.pdf
20171020__Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171020__Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc
20171020__Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171020__Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc

20171117_Ogloszenie_o_wynikach_przetargu.pdf
Kod CPV: 24312200-6
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-11-08 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-08 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. i Spółka S.K. 60-691 Poznań, ul. Obornicka 277 »
Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 08:28