Data ogłoszenia: 2018-12-06
Znak sprawy: 21/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi w ilości 22000 ton »
Pliki do pobrania: 20171206_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20171206 SIWZ.pdf
20171206_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171206_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171206_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171206_Zalacznik_Nr_4_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_-Potencjal_techniczny.doc
20171206_Zalacznik_Nr_5_do__SIWZ_-_Projekt_umowy.doc
20171206_Zalacznik_Nr_6_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_gruntach.doc
20171206_Zalacznik_Nr_7_do__SIWZ_-_Dane_o_odpadach.doc

20180105_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 90513700-3, 90533000-2
Termin wykonania 2 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-12-22 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-12-22 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20 BA, 52-315 Wrocław »
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 10:34

Data ogłoszenia: 2017-12-01
Znak sprawy: 20/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wodny roztwór chlorku poliglinu w ilości 300 ton »
Pliki do pobrania: 20171201_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20171201_SIWZ.pdf
20171130_5_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171130_6_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171130_7_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171130_8_Zalacznik_nr_4_Projekt_umowy.doc
20171221_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24312123-2
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-12-15 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-12-15 o godz. 10:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Kemipol Sp. z o.o. , 72-010 Police, ul. Kuźnicka 6 »
Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 14:00

Data ogłoszenia: 30.11.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-35/AM-1/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: SIWZ_SK_TROJMIEJSKA_.pdf
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_TROJMIEJSKA.pdf KOSZTORYS_OFERTOWY_TROJMIEJSKA.pdf
PZT_TROJMIEJSKA.pdf
PROJEKT_SIECI_KS_TROJMIEJSKA.pdf
STUDZIENKA_TROJMIEJSKA.pdf
KASKADA_TROJMIEJSKA.pdf
PROFIL_KS_TROJMIEJSKA.pdf
SPECYFIKACJE_SIEC_KAN_SAN_TROJMIEJSKA-2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_TROJMIEJSKA.pdf
Kod CPV: 45200000-9
Termin wykonania 16.04.2018 r.
Termin składania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 ro godz. 12:00
Wynik postępowania: Postępowanie zakończone »
Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 11:20