Data ogłoszenia: 2015-10-12
Znak sprawy: 11/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg ograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Węgiel aktywny pylisty do oczyszczenia 6 000 000 m3 wody w celu obniżenia OWO (ogólnego węgla organicznego) przynajmniej o 20 %. »
Pliki do pobrania: 20151009_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20151009_Instrukcja_dotyczaca_zlozenia_Wniosku_do_udzialu_w_przetargu.pdf
20151009__5_Wniosek_o_dopuszczenie_do_przetargu_ograniczonego.doc
20151027_Odpowiedz_na_zapytania__ZMIANA_TERMINU_SKLADANIA_WNIOSKOW.pdf
20151109_Ogloszenie_z_rozpatrzenia_wnioskow.pdf

20151202_Ogloszenie_o_wyniku_przetargu.pdf
Kod CPV: 24954000-6 - węgiel aktywny.
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-10-28 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-28 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: JACOBI CARBONS Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Kombatantów 34 »
Data udostępnienia informacji: 2015-10-12 13:50

Data ogłoszenia: 2015-09-28
Znak sprawy: 10/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Koagulant - Chlorku poliglinu w ilości 1 500 ton »
Pliki do pobrania: 20150928_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20150928_SIWZ.pdf
20150928__Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
20150928__Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc
20150928__Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20150928__Zalacznik_nr_4_Projekt_umowy.doc

20151021_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24312123-2 – chlorek poliglinu.
Termin wykonania do 2015-11-01 do 2018-10-31
Termin składania ofert: 2015-10-15 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-15 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police »
Data udostępnienia informacji: 2015-09-29 12:50

Data ogłoszenia: 2015-09-04
Znak sprawy: RR/RI-031/PZ-2/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej 2 x 100 AC na sieć 160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Aleja Niepodległości »
Pliki do pobrania: SIWZ_NIEPODLEGLOSCI,_OD_PLACU_BOHATEROW_DO_BOLESLAWA_CHROBREGO.doc
opis.pdf
orientacja.pdf
rys_1.pdf
rys_2.pdf
rys_4_i_5.pdf
rys_6.pdf
rys_7.pdf
rys_8.pdf
rys_9.pdf
rys_3.pdf
Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania do 2015-12-31
Termin składania ofert: 2015-09-21 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2015-09-21 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2015-09-04 07:30