Data ogłoszenia: 2015-11-30
Znak sprawy: 14/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi »
Pliki do pobrania: 20151130_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20151130_SIWZ.pdf
20151130_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx
20151130_Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx
20151130_Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.docx
20151130_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Potencjal_techniczny.docx
20151130_Zalacznik_nr_5_Projekt_umowy.docx
20151130_Zalacznik_nr_6_Dane_o_odpadach.docx
20151130_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_sprawie_gruntow.docx

20151208_Odpowiedz_na_zapytania_internet.pdf

20160112__I_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 90513700-3 nazwa: usługi transportu osadów, 90533000-2 nazwa: usługi gospodarki odpadami.
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-12-15 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-15 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: GeoTrans S.A., 54-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 20 BA, »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-30 12:20

Data ogłoszenia: 2015-11-25
Znak sprawy: 12/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w tym ubezpieczenie komunikacyjne" »
Pliki do pobrania: 20151124_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20151124_SIWZ.pdf
20151124_Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc
20151124_Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy_z_Zalacznikami_(1-9).doc
20151124_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.doc
20151124_Zalacznik_nr_4_Szkodowosc_do_SIWZ.xls
20151124_Zalacznik_nr_5_Projekt_umowy.doc
20151124_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wykaz_mienia_wg_grup_i_elektronika.xls
20151124_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz_pojazdow.xls
20151124_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_kwestionariusz_oceny_ryzyka_spalarnia_Lezyca.doc

20151208_I_Odpowiedz_na_zapytania.pdf
20151209_BARDZO_WAZNE.pdf

20151222_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 66516400-4, 66515000-3, 66515400-7, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-12-11 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-11 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano oferty n/w firm »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 13:47

Data ogłoszenia: 2015-11-13
Znak sprawy: 13/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Koagulant - wodnego roztworu siarczanu żelazowego »
Pliki do pobrania: 20151113_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20151113_siwz.pdf
20151113__Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
20151113__Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc
20151113__Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20151113__Zalacznik_nr_4_Projekt_umowy.doc

20151204_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24313125-3 – wodne roztwory siarczanu żelazowego
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-11-30 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-30 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: KEMIPOL Sp. z o.o., 72-010 Police, ul. Kuźnicka 6 »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-13 14:46