Data ogłoszenia: 2015-09-28
Znak sprawy: 10/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Koagulant - Chlorku poliglinu w ilości 1 500 ton »
Pliki do pobrania: 20150928_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20150928_SIWZ.pdf
20150928__Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
20150928__Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc
20150928__Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20150928__Zalacznik_nr_4_Projekt_umowy.doc

20151021_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24312123-2 – chlorek poliglinu.
Termin wykonania do 2015-11-01 do 2018-10-31
Termin składania ofert: 2015-10-15 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-15 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police »
Data udostępnienia informacji: 2015-09-29 12:50

Data ogłoszenia: 2015-09-04
Znak sprawy: RR/RI-031/PZ-2/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej 2 x 100 AC na sieć 160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Aleja Niepodległości »
Pliki do pobrania: SIWZ_NIEPODLEGLOSCI,_OD_PLACU_BOHATEROW_DO_BOLESLAWA_CHROBREGO.doc
opis.pdf
orientacja.pdf
rys_1.pdf
rys_2.pdf
rys_4_i_5.pdf
rys_6.pdf
rys_7.pdf
rys_8.pdf
rys_9.pdf
rys_3.pdf
Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania do 2015-12-31
Termin składania ofert: 2015-09-21 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2015-09-21 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2015-09-04 07:30

Data ogłoszenia: 2015-03-23
Znak sprawy: RR/RI-2/MJ/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: Poniżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: roboty remontowo-konserwacyjne kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016 Czerwieńsk »
Pliki do pobrania: SIWZ - SIWZ_-_KANAL-_zad._8;_ETAP_II_;_23_03.2015r.doc

ZAŁACZNIK NR 12 A - ZAL._NR_12_A_-_KANAL_ZAD._8;_ETAP_II.xls

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - KANAL;_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf
Kod CPV: 45221244-4
Termin wykonania do 2015-09-01
Termin składania ofert: 2015-04-07 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2015-04-07 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2015-03-23 13:17