Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-03/AM-05/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Przylep -Skokowa w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: OGLOSZENIE_PRZETARGU_SKOKOWA.pdf
SIWZ_SW_Skokowa_Przylep.doc SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
OFERTOWY_-_WOD.xlsx
OPIS_TECHNICZNY.pdf
RYS._NR_1_-_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
RYS._NR_2_-_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
RYS._NR_3_-_PROFIL_PODLUZNY_SIECI_WODOCIAGOWEJ.pdf
RYS._NR_4_-_SCHEMAT_WEZLOW.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf
SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 19.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 07:42

Data ogłoszenia: 2018-02-05
Znak sprawy: 02/RL/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Preparat przeciw zagniwaniu ścieków w ilości 540 000 kg »
Pliki do pobrania: 20180205_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20180205_SIWZ.pdf
20180205_Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20180205_Zalacznik_nr_2_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
20180205_Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20180205_Zalacznik_Nr_4_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20180205_Zalacznik_nr_5_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc

20180309_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
Kod CPV: 24313400-5 azotany
Termin wykonania do 3 lat od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2018-02-22 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-22 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy; Brenntag Polska Sp. z o.o. 47-224 Kedzierzyn Koźle, ul. J. Bema 21 »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 09:12

Data ogłoszenia: 2018-12-06
Znak sprawy: 21/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi w ilości 22000 ton »
Pliki do pobrania: 20171206_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20171206 SIWZ.pdf
20171206_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171206_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171206_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171206_Zalacznik_Nr_4_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_-Potencjal_techniczny.doc
20171206_Zalacznik_Nr_5_do__SIWZ_-_Projekt_umowy.doc
20171206_Zalacznik_Nr_6_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_gruntach.doc
20171206_Zalacznik_Nr_7_do__SIWZ_-_Dane_o_odpadach.doc

20180105_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 90513700-3, 90533000-2
Termin wykonania 2 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-12-22 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-12-22 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20 BA, 52-315 Wrocław »
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 10:34