Data ogłoszenia: 2018-02-20
Znak sprawy: RR/RI-08/PZ-3/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej ø150 AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ:
A._SIWZ_WLADYSLAWA_IV_-_WYMIANA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
A._Opis_techniczny_Wladyslawa_IV.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
A._rys._nr_1_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
A._rys._nr_2_PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf
A._rys._nr_3_PROFIL_WODOCIAGOWY.pdf
A._rys._nr_4_PROFILE_PRZYLACZY_WODOCIAGOWYCH.pdf
A._rys._nr_5_SCHEMATY_WEZLOW_WOD..pdf
A._rys._nr_6_SCHEMAT_PODEJSCIA_WODOMIERZOWEGO_DO_BUD._NR_2.pdf
A._rys._nr_7_RZUT_PRZYZIEMIA_-_BUD._NR_2.pdfa>
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
A._PRZEDMIAR_ROBOR.pdf
DECYZJA PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY - DEPARTAMENT INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROKAMI
A._Decyzja_Prezydenta_Miasta_Zielonej_Gory_-_Departament_Inwestycji_i_Zarzadzania_Drogami.pdf
STWiORB
A._SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_WLADYSLAWA_IV.pdf
Kod CPV: 45231300-8; 45111200-0; 45233220-7
Termin wykonania do 2018-09-28
Termin składania ofert: 2018-03-05 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-03-05 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 12:15

Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-04/AM/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul.Batorego (boczna) w Zielonej Górze - »
Pliki do pobrania: BATOREGO_OGLOSZENIE_PRZETARGU.pdf
BATOREGO_SIWZ.doc
BATOREGO_BOCZNA_OPIS_TECH.pdf
BATOREGO_Rys._1_PZT.pdf
BATOREGO_Rys._2_Profil_podluzny_sieci.pdf
BATOREGO_Rys._3_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
BATOREGO_Rys._4_Schematy_wezlow.pdf
BATOREGO_Rys._5_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100.pdf
BATOREGO_Rys._6_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100A.pdf
BATOREGO_Rys._7_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego104A.pdf
BATOREGO_Rys._8_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego104.pdf
BATOREGO_Rys._9_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100B.pdf
BATOREGO_Rys._10_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106.pdf
BATOREGO_Rys._11_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego112.pdf
BATOREGO_Rys._12_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106A.pdf
BATOREGO_Rys._13_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106B.pdf
BATOREGO_Rys._14_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego112A.pdf
BATOREGO_Rys._15_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego108.pdf
BATOREGO_Rys._16_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego108A.pdf
BATOREGO_Rys._17_Schemat_zestawu_wodomierzowego.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf BATOREGO_Specyfikacja_techniczna.pdf BATOREGO_KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 21.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:50

Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-03/AM-05/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Przylep -Skokowa w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: OGLOSZENIE_PRZETARGU_SKOKOWA.pdf
SIWZ_SW_Skokowa_Przylep.doc SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
OFERTOWY_-_WOD.xlsx
OPIS_TECHNICZNY.pdf
RYS._NR_1_-_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
RYS._NR_2_-_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
RYS._NR_3_-_PROFIL_PODLUZNY_SIECI_WODOCIAGOWEJ.pdf
RYS._NR_4_-_SCHEMAT_WEZLOW.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf
SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 19.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 07:42