Data ogłoszenia: 2015-11-25
Znak sprawy: 12/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w tym ubezpieczenie komunikacyjne" »
Pliki do pobrania: 20151124_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20151124_SIWZ.pdf
20151124_Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc
20151124_Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy_z_Zalacznikami_(1-9).doc
20151124_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.doc
20151124_Zalacznik_nr_4_Szkodowosc_do_SIWZ.xls
20151124_Zalacznik_nr_5_Projekt_umowy.doc
20151124_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wykaz_mienia_wg_grup_i_elektronika.xls
20151124_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_wykaz_pojazdow.xls
20151124_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_kwestionariusz_oceny_ryzyka_spalarnia_Lezyca.doc

20151208_I_Odpowiedz_na_zapytania.pdf
20151209_BARDZO_WAZNE.pdf

20151222_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 66516400-4, 66515000-3, 66515400-7, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-12-11 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-11 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano oferty n/w firm »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 13:47

Data ogłoszenia: 2015-11-13
Znak sprawy: 13/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Koagulant - wodnego roztworu siarczanu żelazowego »
Pliki do pobrania: 20151113_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20151113_siwz.pdf
20151113__Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
20151113__Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc
20151113__Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20151113__Zalacznik_nr_4_Projekt_umowy.doc

20151204_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24313125-3 – wodne roztwory siarczanu żelazowego
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-11-30 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-30 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: KEMIPOL Sp. z o.o., 72-010 Police, ul. Kuźnicka 6 »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-13 14:46

Data ogłoszenia: 2015-10-12
Znak sprawy: 11/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg ograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Węgiel aktywny pylisty do oczyszczenia 6 000 000 m3 wody w celu obniżenia OWO (ogólnego węgla organicznego) przynajmniej o 20 %. »
Pliki do pobrania: 20151009_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20151009_Instrukcja_dotyczaca_zlozenia_Wniosku_do_udzialu_w_przetargu.pdf
20151009__5_Wniosek_o_dopuszczenie_do_przetargu_ograniczonego.doc
20151027_Odpowiedz_na_zapytania__ZMIANA_TERMINU_SKLADANIA_WNIOSKOW.pdf
20151109_Ogloszenie_z_rozpatrzenia_wnioskow.pdf

20151202_Ogloszenie_o_wyniku_przetargu.pdf
Kod CPV: 24954000-6 - węgiel aktywny.
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-10-28 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-28 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: JACOBI CARBONS Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Kombatantów 34 »
Data udostępnienia informacji: 2015-10-12 13:50