Data ogłoszenia: 2016-07-22
Znak sprawy: 07/RL/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 3 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH »
Pliki do pobrania: 20160722_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20160722_Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
20160722__Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20160722__Zalacznik_nr_2_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20160722__Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Projekt_umowy.doc
20160727_Odpowiedz_na_zapytania_internet.pdf

20160822_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 34110000-1
Termin wykonania do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2016-08-05 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-05 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Zadanie I - wybrano ofertę firmy -GEZET Sp. z o.o., Sp. Komandytowa,66-400 Gorzów Wlkp, ul. Kasprzaka 1a, Zadanie II - postęp[owanie unieważniono. »
Data udostępnienia informacji: 2016-07-22 13:29

Data ogłoszenia: 2016-04-08
Znak sprawy: RR/RI-000/PZ-3/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej ø100 PE w ul. Jaśminowej i Kalinowej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: SIWZ:
SIWZ_JASMINOWA,_KALINOWA_-_BUDOWA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
Opis_techniczny_-_Jasminowa-Kalinowa.pdf
1-1_PZT_Jasminowa-Kalinowa.pdf
1-2_PZT_Jasminowa-Kalinowa.pdf
2_Profil_wodoc_W1÷W6.pdf
3_Profil_wodoc_W3÷W5,_W8÷W12.pdf
4_Schematy_wezlow_wodociagowych_-_Jasminowa-Kalinowa.pdf
5_Rura_oslonowa_-_Jasminowa-Kalinowa.pdf
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:
ul._Jasminowa_ZG_-_Opis_Teczniczny_PCOR.pdf PCOR_ul.Jasminowa_Etap_1_rys_nr_1.pdf
PCOR_ul.Jasminowa_Etap_2_rys_nr_2.pdf
PCOR_ul.Jasminowa_Etap_3_rys_nr_3.pdf
PCOR_ul.Jasminowa_Etap_4_rys_nr_4.pdf
PCOR_ul.Jasminowa_Etap_5_rys_nr_5.pdf
PCOR_ul.Jasminowa_Etap_6_rys_nr_6.pdf
PCOR_ul.Jasminowa_Etap_7_rys_nr_7.pdf
PCOR_ul._Jasminowa_Etap_8_rys_nr_8.pdf
Objazd_rys._nr_9.pdf
Objazd_rys.nr_10.pdf
Orientacja_ul._Mieczykowa_ZG-Model.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_JASMINOWA,_KALINOWA.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
Siec_Jasminowa_slepy.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ:
PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_-_JASMINOWA,_KALINOWA.pdf
Kod CPV: - 45232150 - 8
Termin wykonania do 2016-07-29
Termin składania ofert: 2016-04-25 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-04-25 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-04-08 07:20

Data ogłoszenia: 2016-03-24
Znak sprawy: RR/RI-032/PZ-3/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej fi 100 AC na sieć fi 110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Sowiej w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ
SIWZ_SOWIA_-_WYMIANA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
DOKUMENTACJA CZĘŚĆ RYSUNKOWA
rys._nr_1_-_SOWIA.pdf
rys._nr_2_-_SOWIA.pdf
rys._nr_3_-_SOWIA.pdf
rys._nr_4_-_SOWIA.pdf
rys.nr_5_-_SOWIA.pdf
rys.nr_6_-_SOWIA.pdf
rys._nr_7_-_25.pdf
rys._26_-_27_-_SOWIA.pdf
DOKUMENTACJA CZĘŚĆ OPISOWA
OPIS TECHNICZNY OPIS_TECHNICZNY_-_SOWIA.pdf
BIOZ
BIOZ_-_SOWIA.pdf
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
RYS._NR_1_-2_-SOWIA.pdf
RYS._NR_3_-_8_-_SOWIA.pdf
OPIS_ORGANIZACJA_-_SOWIA.pdf
ZATWIERDZENIE_ORGANIZACJI_-_SOWIA.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogl._o_przet.do_100.000__-_SOWIA.doc
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
RYSYNKI_SOWIA_-_PO.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY
Przedmiar_robot.pdf

Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania do 2016-07-15
Termin składania ofert: 2016-04-06 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-04-06 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-03-24 08:45