Data ogłoszenia: 2016-03-24
Znak sprawy: RR/RI-032/PZ-3/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej fi 100 AC na sieć fi 110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Sowiej w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ
SIWZ_SOWIA_-_WYMIANA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
DOKUMENTACJA CZĘŚĆ RYSUNKOWA
rys._nr_1_-_SOWIA.pdf
rys._nr_2_-_SOWIA.pdf
rys._nr_3_-_SOWIA.pdf
rys._nr_4_-_SOWIA.pdf
rys.nr_5_-_SOWIA.pdf
rys.nr_6_-_SOWIA.pdf
rys._nr_7_-_25.pdf
rys._26_-_27_-_SOWIA.pdf
DOKUMENTACJA CZĘŚĆ OPISOWA
OPIS TECHNICZNY OPIS_TECHNICZNY_-_SOWIA.pdf
BIOZ
BIOZ_-_SOWIA.pdf
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
RYS._NR_1_-2_-SOWIA.pdf
RYS._NR_3_-_8_-_SOWIA.pdf
OPIS_ORGANIZACJA_-_SOWIA.pdf
ZATWIERDZENIE_ORGANIZACJI_-_SOWIA.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogl._o_przet.do_100.000__-_SOWIA.doc
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
RYSYNKI_SOWIA_-_PO.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY
Przedmiar_robot.pdf

Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania do 2016-07-15
Termin składania ofert: 2016-04-06 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-04-06 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-03-24 08:45

Data ogłoszenia: 2016-02-11
Znak sprawy: RR/RI-33/PZ-02/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze w ulicach Przylep-Szewska i Przylep-Leśna – rozbudowa. »
Pliki do pobrania: SIWZ
SIWZ,_UL._PRZYLEP_-_SZEWSKA,_PRZYLEP_-_LESNA.doc
DOKUMENTACJA CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys_nr_0_mapa_pogladowa.pdf Rys_nr_0_mapa_pogladowa.pdf
Rys_nr_1_PZT_Przylep-Szewska.pdf
Rys_nr_2_PZT_Przylep-Szewska.pdf
Rys_nr_3_PZT_Przylep-Lesna.pdf
Rys_nr_4_profile_ks_297x900.pdf
Rys_nr_5_profile_ks_297x1050.pdf
Rys_nr_6_studzienka_betonowa__1200mm.pdf
Rys_nr_8_profile_woda_297x730.pdf
Rys_nr_9_profile_woda_297x1160.pdf
Rys_nr_10_schematy_montazowe_wezlow_wodociagowych.pdf
DOKUMENTACJA CZĘŚĆ OPISOWA
Opis_bud__wyk_kan_wod_1.pdf
Specyfikacja_kanalizacja.pdf
Specyfikacja_wodociag.pdf
PRZEDMIARY ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWIĄ PODSTAWY WYCENY
- KANALIZACJA SANITARNA
Przedmiar_kanalizacja_sanitarna.pdf
- WODOCIĄG
Przedmiar_siec_wodociagowa.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU.pdf
ODPOWIEDZI I PYTANIA:
1.1_Odpowiedzi_do_pytan_-_Przylep.pdf
1.2_Odpowiedzi_do_pytan_-_Przylep.pdf
WYNIK POSTĘPOWANIA:
OGLOSZENIE_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_-_PRZYLEP-SZEWSKA,_PRZYLEP-LESNA.pdf
Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania do 2016-06-30
Termin składania ofert: 2016-02-23 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-02-23 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-02-11 08:17

Data ogłoszenia: 2015-11-30
Znak sprawy: 14/RL/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi »
Pliki do pobrania: 20151130_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20151130_SIWZ.pdf
20151130_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx
20151130_Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx
20151130_Zalacznik_nr_3_Doswiadczenie_zawodowe.docx
20151130_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Potencjal_techniczny.docx
20151130_Zalacznik_nr_5_Projekt_umowy.docx
20151130_Zalacznik_nr_6_Dane_o_odpadach.docx
20151130_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_sprawie_gruntow.docx

20151208_Odpowiedz_na_zapytania_internet.pdf

20160112__I_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 90513700-3 nazwa: usługi transportu osadów, 90533000-2 nazwa: usługi gospodarki odpadami.
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2015-12-15 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-15 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: GeoTrans S.A., 54-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 20 BA, »
Data udostępnienia informacji: 2015-11-30 12:20