Data ogłoszenia: 2017-03-16
Znak sprawy: 03/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Sorbent stosowany w procesie oczyszczania spalin metodą suchą powsyających podczas spalania komunalnych osadów ściekowych »
Pliki do pobrania: 20170316_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20170316_SIWZ.pdf
20170316_Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc
20170316_Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20170316_Zalacznik_nr_3_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20170316_Zalacznik_nr_4_-_Projekt_umowy.doc
20170406_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 24121000-8.
Termin wykonania 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2017-04-03 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-04-03 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. J. Bema 21 »
Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 08:54

Data ogłoszenia: 10.03.2016 r.
Znak sprawy: RR/RI-06/TS-15/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Racławickiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (pdf)
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej (xls)

PROJEKT BUDOWLANY:
- opis:
Opis_bud_Raclawicka.pdf
- rysunki:
rys_nr_0_plan_pogladowy.pdf
rys_nr_1_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_2_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_3_profil_podluzny_sieci_wodociagowej.pdf
rys_nr_4_-__schematy_wezlow.pdf
rys_nr_5_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1.pdf
rys_nr_6_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1a.pdf
rys_nr_7_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_2.pdf
rys_nr_8_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_3.pdf
rys_nr_9_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_3.pdf
rys_nr_10_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_4.pdf
rys_nr_11_Pomieszczenie_wodomierza_Kosynierow_4c.pdf
rys_nr_12_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_5.pdf
rys_nr_13_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_6.pdf
rys_nr_14_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_7.pdf
rys_nr_15_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9na1.pdf
rys_nr_16_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9b.pdf
rys_nr_17_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_11.pdf
rys_nr_18_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_15.pdf
rys_nr_19_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_17.pdf
rys_nr_20_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_18.pdf
rys_nr_21_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_19.pdf
rys_nr_22_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_20.pdf
rys_nr_23_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_21.pdf
rys_nr_24_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_22.pdf
rys_nr_25_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_23.pdf
rys_nr_26_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_24.pdf
rys_nr_27_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_25.pdf
rys_nr_28_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_27.pdf
rys_nr_29_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_29.pdf
rys_nr_30_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_31.pdf
rys_nr_31_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_37.pdf
rys_nr_32_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_39.pdf
rys_nr_33_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_41.pdf
rys_nr_34_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_43.pdf
rys_nr_35_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_45.pdf
rys_nr_36_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_47.pdf
rys_nr_37_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_49.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7
Termin wykonania do 29.09.2017 r.
Termin składania ofert: 28.03.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 28.03.2017 r. o godz. 12.00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 14:03

Data ogłoszenia: 2017-02-20
Znak sprawy: 02/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Dostawy preparatu przeciw zagniwaniu ścieków w ilości 241 ton »
Pliki do pobrania: 20170220_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20170220_SIWZ.pdf
20170220_Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20170220_Zalacznik_nr_2_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
20170220__Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20170220_Zalacznik_nr_4_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc

20170309_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
Kod CPV: 24313400-5 azotany
Termin wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2017-03-03 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-03 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn- Koźle, ul. J. Bema 21 »
Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 10:42