Data ogłoszenia: 2017-02-20
Znak sprawy: 02/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Dostawy preparatu przeciw zagniwaniu ścieków w ilości 241 ton »
Pliki do pobrania: 20170220_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20170220_SIWZ.pdf
20170220_Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20170220_Zalacznik_nr_2_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
20170220__Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20170220_Zalacznik_nr_4_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc

20170309_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
Kod CPV: 24313400-5 azotany
Termin wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2017-03-03 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-03 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn- Koźle, ul. J. Bema 21 »
Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 10:42

Data ogłoszenia: 2016-12-01
Znak sprawy: RR/RI-030/PZ–19/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie - Zielona Góra »
Pliki do pobrania: SIWZ:
SIWZ_-_STUDNIA_8p,_9p,_10p.doc
PROJEKT BUDOWLANY - TECHNOLOGIA
1._Rys._1.pdf
1._Rys._3.pdf
1._Rys._4.pdf
1._Rys._5.pdf
1._Rys._6.pdf
1._Rys._7.pdf
1._Rys._7a.pdf
1.Opis_techniczny_-_P.pdf
PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA
2._Opis_techniczny.pdf
2._Rys._nr_1.pdf
2._Rys._nr_2.pdf
2._Rys._nr_3.pdf
2._Rys._nr_4.pdf
2._Rys._nr_5.pdf
2._Rys._nr_6.pdf
2._Rys._nr_7.pdf 2._Rys._nr_8.pdf
2._Rys._nr_9.pdf
2._Rys._nr_10-24.PDF
2._Rys._nr_25-39.PDF
2._Rys._nr_40-54.PDF
2._Rys._nr_55-56.PDF
STWIORB
ST_Zawada.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_STUDNIE_8p,_9p,_10p.pdf
SPROSTOWANIE DO SIWZ:
1._SPROSTOWANIE_DO_SIWZ.pdf
Kod CPV: •45.00.00.00-7; •45232150-8
Termin wykonania do 2017-04-28
Termin składania ofert: 2016-12-16 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-12-16 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 07:50

Data ogłoszenia: 2016-08-31
Znak sprawy: 09/RL/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Samochody osobowe szt 2 »
Pliki do pobrania: 20160831_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20160831_SIWZ.pdf
20160831__Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20160831__Zalacznik_nr_2_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20160831__Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Projekt_umowy.doc
20160905_Odpowiedez_na_zapytanie_internet.pdf

20160923_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 34110000-1
Termin wykonania do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2016-09-16 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-16 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: ANABO Sp. z o.o., 65-247 Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 20 »
Data udostępnienia informacji: 2016-08-31 12:43