Data ogłoszenia: 2017-06-07
Znak sprawy: RR/RI-21/PZ-2/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Nowej i Orkana w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
1._Ogloszenie_o_przetargu_-_Nowa,_Orkana.pdfSIWZ:
1._SIWZ_-_NOWA_I_ORKANA.doc
PROJEKT BUDOWLANY:

Rys.2_plan_zagospodarowania_terenu_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.3_profil_podluzny_kan.sanitarnej_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.4_profil_podluzny_kan.deszczowej_-_Nowa,_Orkana.PDF - NIEAKTUALNY
Rys.5_studnia_2500_-_Nowa,_Orkana.PDF - NIEAKTUALNY
Rys.6_studnia__1500_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.7_studnia_1200_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.7a_studnia_1200_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.8_wylot_-_Nowa,_Orkana.PDF
Zal._nr_2-_Zestawienie_studni_kanalizacyjnych_-_N.O..pdf - NIEAKTUALNE
Zal._Nr_3__BIOZ_-_N.O..pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
przedmiar_robot_-_Nowa,_Orkana.DOC Opis_PB_-_Nowa,_Orkana.pdf - NIEAKTUALNY
Opis_PB_-_Nowa,_Orkana.pdf - NIEAKTUALNY
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA:
Geologia_-_Nowa,_Orkana.pdf
UWAGA!
INFORMACJA O ZMIANACH:
INFORMACJA_O_ZMIANACH.pdf
Opis_PB_-_Nowa_i_Orkana_-_aktualny.doc
Rys.4_profil_podluzny_kan.deszczowego_-_aktualny.PDF
Rys.5_studnia_2000_-_aktualny.PDF
Zal._nr_2_-_zestawienie_studni_-_aktualne.pdf
Kosztorys_Oferowy_-_aktualny.DOC
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ:
1._PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_NOWA,_ORKANA..pdf
Kod CPV: •45.00.00.00-7; •45232410-9
Termin wykonania • do 15.09.2017 r. – wykonanie całości zakresu dotyczącego kanalizacji sanitarnej, • do 30.11.2017 r. – wykonanie całości zakresu dotyczącego kanalizacji deszczowej, zabudowy istniejącego rowu i wykonania wylotu betonowego.
Termin składania ofert: 2017-06-22 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2017-06-22 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 12:29

Data ogłoszenia: 31.05.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-06/PZ-19/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Racławickiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (pdf)
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej (xls)

PROJEKT BUDOWLANY:
- opis:
Opis_bud_Raclawicka.pdf
- rysunki:
rys_nr_0_plan_pogladowy.pdf
rys_nr_1_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_2_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_3_profil_podluzny_sieci_wodociagowej.pdf
rys_nr_4_-__schematy_wezlow.pdf
rys_nr_5_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1.pdf
rys_nr_6_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1a.pdf
rys_nr_7_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_2.pdf
rys_nr_8_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_3.pdf
rys_nr_9_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_3.pdf
rys_nr_10_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_4.pdf
rys_nr_11_Pomieszczenie_wodomierza_Kosynierow_4c.pdf
rys_nr_12_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_5.pdf
rys_nr_13_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_6.pdf
rys_nr_14_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_7.pdf
rys_nr_15_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9na1.pdf
rys_nr_16_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9b.pdf
rys_nr_17_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_11.pdf
rys_nr_18_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_15.pdf
rys_nr_19_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_17.pdf
rys_nr_20_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_18.pdf
rys_nr_21_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_19.pdf
rys_nr_22_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_20.pdf
rys_nr_23_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_21.pdf
rys_nr_24_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_22.pdf
rys_nr_25_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_23.pdf
rys_nr_26_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_24.pdf
rys_nr_27_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_25.pdf
rys_nr_28_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_27.pdf
rys_nr_29_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_29.pdf
rys_nr_30_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_31.pdf
rys_nr_31_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_37.pdf
rys_nr_32_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_39.pdf
rys_nr_33_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_41.pdf
rys_nr_34_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_43.pdf
rys_nr_35_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_45.pdf
rys_nr_36_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_47.pdf
rys_nr_37_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_49.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 14.06.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 14.06.2017 r. o godz. 12.00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-05-31 11:29

Data ogłoszenia: 14.04.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-06/TS-16/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Racławickiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Skan ogłoszenia o przetargu
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ (PDF)

Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (pdf)
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej (xls)

PROJEKT BUDOWLANY:
- opis:
Opis_bud_Raclawicka.pdf
- rysunki:
rys_nr_0_plan_pogladowy.pdf
rys_nr_1_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_2_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_3_profil_podluzny_sieci_wodociagowej.pdf
rys_nr_4_-__schematy_wezlow.pdf
rys_nr_5_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1.pdf
rys_nr_6_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1a.pdf
rys_nr_7_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_2.pdf
rys_nr_8_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_3.pdf
rys_nr_9_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_3.pdf
rys_nr_10_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_4.pdf
rys_nr_11_Pomieszczenie_wodomierza_Kosynierow_4c.pdf
rys_nr_12_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_5.pdf
rys_nr_13_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_6.pdf
rys_nr_14_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_7.pdf
rys_nr_15_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9na1.pdf
rys_nr_16_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9b.pdf
rys_nr_17_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_11.pdf
rys_nr_18_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_15.pdf
rys_nr_19_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_17.pdf
rys_nr_20_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_18.pdf
rys_nr_21_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_19.pdf
rys_nr_22_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_20.pdf
rys_nr_23_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_21.pdf
rys_nr_24_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_22.pdf
rys_nr_25_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_23.pdf
rys_nr_26_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_24.pdf
rys_nr_27_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_25.pdf
rys_nr_28_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_27.pdf
rys_nr_29_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_29.pdf
rys_nr_30_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_31.pdf
rys_nr_31_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_37.pdf
rys_nr_32_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_39.pdf
rys_nr_33_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_41.pdf
rys_nr_34_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_43.pdf
rys_nr_35_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_45.pdf
rys_nr_36_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_47.pdf
rys_nr_37_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_49.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 26.04.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 26.04.2017 r. o godz. 12.00
Wynik postępowania: kiknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 14:30