Data ogłoszenia: 2016-08-31
Znak sprawy: 09/RL/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Samochody osobowe szt 2 »
Pliki do pobrania: 20160831_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20160831_SIWZ.pdf
20160831__Zalacznik_nr_1_SIWZ_-__Formularz_ofertowy.doc
20160831__Zalacznik_nr_2_SIWZ_-__Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20160831__Zalacznik_nr_3_SIWZ_-__Projekt_umowy.doc
20160905_Odpowiedez_na_zapytanie_internet.pdf

20160923_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
Kod CPV: 34110000-1
Termin wykonania do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2016-09-16 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-16 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: ANABO Sp. z o.o., 65-247 Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 20 »
Data udostępnienia informacji: 2016-08-31 12:43

Data ogłoszenia: 2016-08-19
Znak sprawy: RR/RI-058/ZS-2/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Remont kolektora ogólnospławnego o wymiarach: szerokość 1600 mm x wysokość 1700 mm ,,rękawem” termoutwardzalnym na odcinku K2 – K3 (L ~ 62,90m) w ulicach Węglowa – Lisia w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania:
SIWZ - SIWZ_18.08.2016.doc
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - skan_KANAL_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf
MAPA SYT.WYS. -
Skan_mapa.pdf
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA KOLEKTORA - Skan_inwent._odcinka_od_K2-K3.pdf
ZDJECIA KOLEKTORA - Skan_zdjecia_kolektora.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
- PYTANIE_-_KANAL_WEGLOWA.pdf
- PYTANIE_NR_2_-_KANAL_WEGLOWA.pdf
WYNIK POSTĘPOWANIA:
WYNIK_POSTEPOWANIA_-_REMONT_KOLEKTORA.pdf
Kod CPV: 45453000 – 7
Termin wykonania do 2016-11-30
Termin składania ofert: 2016-08-29 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-08-29 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-08-19 12:00

Data ogłoszenia: 26.07.2016 r.
Znak sprawy: RR/RI-32/TS-09/2015
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Żeglarskiej, Kapitańskiej i Fregatowej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: Kosztorys_ofertowy_cz_1_wod_kan.pdf
Załącznik pomocniczy: Kosztorys_ofertowy_cz_2_rozbiorka_kan_dz._1002_i_1003.pdf
Kosztorys_ofertowy_cz_1_wod_kan.xls (wersja edytowalna)
Kosztorys_ofertowy_cz_2_rozbiorka_kan_dz._1002_1003.xls (wersja edytowalna)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
T._Opis.pdf
T._Rys._nr_1.pdf
T._Rys.nr_2.pdf
PROJEKT BUDOWLANY:
TT._Opis.pdf
T._Rys._nr_2.1.pdf
T._Rys._nr_2.2.pdf
T._Rys._nr_2.3.pdf
T._Rys._nr_2.4.pdf
T._Rys._nr_3.1.pdf
T._Rys._nr_3.2.pdf
T._Rys._nr_3.3.pdf
T._Rys.nr_4.pdf
T._Rys.nr_5.pdf
T._Rys._nr_6.1.pdf
T._Rys._nr_6.2.pdf
T._Rys.nr_7.pdf
STWiORB
STWiORB_-_T..pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ:
1._Kolejowa,_Zeglarska,_Kapitanska_-_pytania_i_odpowiedzi.pdf
2._Kolejowa,_Zeglarska,__Kapitanska_-_pytania_i_odpowiedzi..pdf
Schematy_wezlow_-_zestawienie_materialow.pdf
T._Rys._nr_2.1_-_poprawiony.pdf
Kod CPV: 45232150-8, 45232440-8
Termin wykonania do 30.11.2016 r. (uwaga: roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej należy wykonać do 15.10.2016 r.)
Termin składania ofert: 11.08.2016 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 11.08.2016 r. o godz. 12.00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2016-07-26 09:24