Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-01/TS-14/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Ochla-Prostej i ul. Ochla-Łąkowej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (xls)

Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego:
str._01-17.pdf
str._18-19.pdf
str._20-22.pdf
str._23-24.pdf
str._25.pdf
str._26-27,_34.pdf
str._28-33.pdf
str._35,_36.pdf
str._37a-52.pdf
str._53,_54.pdf
str._54-58.pdf
str._59-64_BIOZ.pdf
Kod CPV: 45231300-8
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 13.07.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 13.07.2017 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-29 11:24

Data ogłoszenia: 28.06.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-22/TS-03/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jany i ul. Stożne w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (pdf)

PROJEKT WYTKONAWCZY:
JS_pw_01_opis.pdf
1.1.pdf
1.2.pdf
1.3.pdf
1.4.pdf
1.5.pdf
1.6.pdf
1.7.pdf
2.1.pdf
2.2.pdf
2.3.pdf
2.4.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf - nie dotyczy zamówienia
6.pdf
7.pdf

PROJEKT BUDOWLANY:
05_opis.pdf
1.0.pdf
JS_PB_1.1.pdf
JS_PB_1.2.pdf
JS_PB_1.3.pdf
JS_PB_1.4.pdf
JS_PB_1.5.pdf
JS_PB_1.6.pdf
JS_PB_1.7.pdf
JS_PB_2.1.pdf
JS_PB_2.2.pdf
JS_PB_2.3.pdf
JS_PB_2.4.pdf
JS_PB_3.pdf

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
DECYZJA.pdf
zał. nr 1
zał. nr 2 zał. nr 2
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
PREZYDENT_MIASTA_DECYZJA_WS_SROD..pdf
3. Decyzja Prezydenta Miasta ZG - uzgodnienie lokalizacji
JS_3_00_decyzja.pdf
JS_3_zal_01.pdf
JS_3_zal_02.pdf
JS_3_zal_03.pdf
JS_3_zal_04.pdf
JS_3_zal_05.pdf
JS_3_zal_06.pdf
JS_3_zal_07.pdf
4. Pozwolenie wodnoprawne
01_POZWOLENIE_WODNOPRAWNE.pdf
02_DECYZJA_ZMIANA_POZWOLENIE_WODNOPRAWNE.pdf
5. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
01_AKTUALNE_ZATWIERDZENIE_ORG_RUCHU.pdf
6. Postanowienie LWKZ
01_Postanowienie_Konsertwatora.pdf
7. Warunki ZWiK
01_WARUNKI.pdf
ZAL._GRAF._NR_1.pdf
ZAL._GRAF._NR_2.pdf
ZAL._GRAF._NR_3.pdf
8. Uzgodnienie przez rzeczoznawcę ppoż.
JS_8_01.pdf
JS_8_02.pdf
JS_8_03.pdf
JS_8_04.pdf
JS_8_05.pdf
JS_8_06.pdf
JS_8_07.pdf
9. Protokół z Narady Koordynacyjnej
JS_9_01_PISMO.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._1.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._2.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._3.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._4.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._5.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._6.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._7.pdf
10. Uzgodnienie PGNiG
01_PISMO.pdf
ZAL._GRAF._1.pdf
ZAL._GRAF._2.pdf
11. Uzgodnienie LZMiUW
Jany-Stozne_LZMiUW_uzgodnienie_przejscia_pod_ciekami_wodnymi_31.03.2017.pdf
12. Postanowienie Prezydenta Miasta ZG
POSTANOWIENIE_DOT._ODSTEPSTWA.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 12.07.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 12.07.2017 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 10:38

Data ogłoszenia: 2017-06-07
Znak sprawy: RR/RI-21/PZ-2/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Nowej i Orkana w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
1._Ogloszenie_o_przetargu_-_Nowa,_Orkana.pdfSIWZ:
1._SIWZ_-_NOWA_I_ORKANA.doc
PROJEKT BUDOWLANY:

Rys.2_plan_zagospodarowania_terenu_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.3_profil_podluzny_kan.sanitarnej_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.4_profil_podluzny_kan.deszczowej_-_Nowa,_Orkana.PDF - NIEAKTUALNY
Rys.5_studnia_2500_-_Nowa,_Orkana.PDF - NIEAKTUALNY
Rys.6_studnia__1500_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.7_studnia_1200_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.7a_studnia_1200_-_Nowa,_Orkana.PDF
Rys.8_wylot_-_Nowa,_Orkana.PDF
Zal._nr_2-_Zestawienie_studni_kanalizacyjnych_-_N.O..pdf - NIEAKTUALNE
Zal._Nr_3__BIOZ_-_N.O..pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
przedmiar_robot_-_Nowa,_Orkana.DOC Opis_PB_-_Nowa,_Orkana.pdf - NIEAKTUALNY
Opis_PB_-_Nowa,_Orkana.pdf - NIEAKTUALNY
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA:
Geologia_-_Nowa,_Orkana.pdf
UWAGA!
INFORMACJA O ZMIANACH:
INFORMACJA_O_ZMIANACH.pdf
Opis_PB_-_Nowa_i_Orkana_-_aktualny.doc
Rys.4_profil_podluzny_kan.deszczowego_-_aktualny.PDF
Rys.5_studnia_2000_-_aktualny.PDF
Zal._nr_2_-_zestawienie_studni_-_aktualne.pdf
Kosztorys_Oferowy_-_aktualny.DOC
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ:
1._PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_NOWA,_ORKANA..pdf
Kod CPV: •45.00.00.00-7; •45232410-9
Termin wykonania • do 15.09.2017 r. – wykonanie całości zakresu dotyczącego kanalizacji sanitarnej, • do 30.11.2017 r. – wykonanie całości zakresu dotyczącego kanalizacji deszczowej, zabudowy istniejącego rowu i wykonania wylotu betonowego.
Termin składania ofert: 2017-06-22 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2017-06-22 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 12:29