Data ogłoszenia: 2017-07-20
Znak sprawy: RR/RI-27/MJ/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze-Łężycy »
Pliki do pobrania: OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_SKAN.pdf
ZAL.NR_13.doc
PRZEDMIAR_-_REM.PRZEP.GLOWNEJ.pdf
SIWZ_-_REM.PRZEP..doc
Kod CPV: 45 453000-7, 45 220000-5, 45 262330-3, 45 223500-1
Termin wykonania do 2017-09-18
Termin składania ofert: 2017-07-28 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2017-07-28 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 14:54

Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-01/TS-14/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Ochla-Prostej i ul. Ochla-Łąkowej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (xls)

Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego:
str._01-17.pdf
str._18-19.pdf
str._20-22.pdf
str._23-24.pdf
str._25.pdf
str._26-27,_34.pdf
str._28-33.pdf
str._35,_36.pdf
str._37a-52.pdf
str._53,_54.pdf
str._54-58.pdf
str._59-64_BIOZ.pdf
Kod CPV: 45231300-8
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 13.07.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 13.07.2017 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-29 11:24

Data ogłoszenia: 28.06.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-22/TS-03/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jany i ul. Stożne w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (pdf)

PROJEKT WYTKONAWCZY:
JS_pw_01_opis.pdf
1.1.pdf
1.2.pdf
1.3.pdf
1.4.pdf
1.5.pdf
1.6.pdf
1.7.pdf
2.1.pdf
2.2.pdf
2.3.pdf
2.4.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf - nie dotyczy zamówienia
6.pdf
7.pdf

PROJEKT BUDOWLANY:
05_opis.pdf
1.0.pdf
JS_PB_1.1.pdf
JS_PB_1.2.pdf
JS_PB_1.3.pdf
JS_PB_1.4.pdf
JS_PB_1.5.pdf
JS_PB_1.6.pdf
JS_PB_1.7.pdf
JS_PB_2.1.pdf
JS_PB_2.2.pdf
JS_PB_2.3.pdf
JS_PB_2.4.pdf
JS_PB_3.pdf

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
DECYZJA.pdf
zał. nr 1
zał. nr 2 zał. nr 2
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
PREZYDENT_MIASTA_DECYZJA_WS_SROD..pdf
3. Decyzja Prezydenta Miasta ZG - uzgodnienie lokalizacji
JS_3_00_decyzja.pdf
JS_3_zal_01.pdf
JS_3_zal_02.pdf
JS_3_zal_03.pdf
JS_3_zal_04.pdf
JS_3_zal_05.pdf
JS_3_zal_06.pdf
JS_3_zal_07.pdf
4. Pozwolenie wodnoprawne
01_POZWOLENIE_WODNOPRAWNE.pdf
02_DECYZJA_ZMIANA_POZWOLENIE_WODNOPRAWNE.pdf
5. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
01_AKTUALNE_ZATWIERDZENIE_ORG_RUCHU.pdf
6. Postanowienie LWKZ
01_Postanowienie_Konsertwatora.pdf
7. Warunki ZWiK
01_WARUNKI.pdf
ZAL._GRAF._NR_1.pdf
ZAL._GRAF._NR_2.pdf
ZAL._GRAF._NR_3.pdf
8. Uzgodnienie przez rzeczoznawcę ppoż.
JS_8_01.pdf
JS_8_02.pdf
JS_8_03.pdf
JS_8_04.pdf
JS_8_05.pdf
JS_8_06.pdf
JS_8_07.pdf
9. Protokół z Narady Koordynacyjnej
JS_9_01_PISMO.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._1.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._2.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._3.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._4.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._5.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._6.pdf
JS_9_ZAL._GRAF._7.pdf
10. Uzgodnienie PGNiG
01_PISMO.pdf
ZAL._GRAF._1.pdf
ZAL._GRAF._2.pdf
11. Uzgodnienie LZMiUW
Jany-Stozne_LZMiUW_uzgodnienie_przejscia_pod_ciekami_wodnymi_31.03.2017.pdf
12. Postanowienie Prezydenta Miasta ZG
POSTANOWIENIE_DOT._ODSTEPSTWA.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 12.07.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 12.07.2017 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 10:38