Data ogłoszenia: 2017-07-26
Znak sprawy: 15/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg ograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Flokulant do kondycjonowania osadu w ilości 99000 kg »
Pliki do pobrania: 20170726_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20170726_Wniosek_o_dopuszczenie_do_przetargu_ograniczonego.doc
20170811_Ogloszenie_z_rozpatrzenia_wnioskow.pdf

20171213_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
20171213_Uniewaznienie_postepowania_internet.pdf
Kod CPV: 24000000-4
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: Wniosków i etap: 2017-08-09 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: Po przeprowadzeniu testów - Zaproszenie do składania ofert
Wynik postępowania: Postępowanie unieważniono »
Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 11:20

Data ogłoszenia: 2017-07-20
Znak sprawy: RR/RI-27/MJ/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze-Łężycy »
Pliki do pobrania: OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_SKAN.pdf
ZAL.NR_13.doc
PRZEDMIAR_-_REM.PRZEP.GLOWNEJ.pdf
SIWZ_-_REM.PRZEP..doc
Kod CPV: 45 453000-7, 45 220000-5, 45 262330-3, 45 223500-1
Termin wykonania do 2017-09-18
Termin składania ofert: 2017-07-28 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2017-07-28 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 14:54

Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-01/TS-14/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Ochla-Prostej i ul. Ochla-Łąkowej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (xls)

Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego:
str._01-17.pdf
str._18-19.pdf
str._20-22.pdf
str._23-24.pdf
str._25.pdf
str._26-27,_34.pdf
str._28-33.pdf
str._35,_36.pdf
str._37a-52.pdf
str._53,_54.pdf
str._54-58.pdf
str._59-64_BIOZ.pdf
Kod CPV: 45231300-8
Termin wykonania do 30.11.2017 r.
Termin składania ofert: 13.07.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 13.07.2017 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-06-29 11:24