Data ogłoszenia: 21.09.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-05/TS-11/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: przedmiar_SK_Gorzowska.xlsx
Załącznik pomocniczy: przedmiar_SW_Gorzowska.xlsx
Inne:
Projekt zagospodarowania terenu (rys. PZT-1)
Opis Techniczny Branża Sanitarna
Profil kanalizacji sanitarnej rys. S-1
Profil kanalizacji sanitarnej rys. S-2
Rysunek studni betonowej ze zwężką i kaskadą (rys. S-3)
Profil wodociągu (rys. S-4)
Węzły wodociągowe (rys. S-5)
Kod CPV: 45200000-9
Termin wykonania do 30.03.2018 r.
Termin składania ofert: 05.10.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 05.10.2017 r. o godz. 12.00
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 14:23

Data ogłoszenia: 2017-09-18
Znak sprawy: RR/RI-05/PZ-08/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wymiana sieci wodociągowej ø100 i ø150 stal na sieć ø110 i ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Osiedle Robotnicze w Zielonej Górze. »
Pliki do pobrania: SIWZ:
SIWZ_OSIEDLE_ROBOTNICZE_-_WYMIANA_SIECI_WODOCIAGOWEJ.doc
PROJEKT BUDOWLANY:
1._Opis_bud_-_Osiedle_Robotnicze.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
1._rys_nr_0_-_mapa_pogladowa_Model_(1).pdf
1._rys_nr_1_-_PZT_osiedle_robotnicze_1_500_(1).pdf
1._rys_nr_2_-_profil_sieci_wodociagowej_Model_(1).pdf
1._rys_nr_3_-__schematy_wezlow_Model_(1).pdf
1._rys_nr_4_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_5_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_6_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_7_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_8_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_9_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_10_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_11_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_12_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_13_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_14_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_15_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_16_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_17_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_18_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_19_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_20_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_21_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_22_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_23_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_24_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_25_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_26_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_27_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
1._rys_nr_28_-_pomieszczenia_wodomierza_Model_(1).pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
1._Specyf_techn_wod_Osiedle_Robotnicze.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
1._Kosztorys_ofertowy_-_Osiedle_Robotnicze.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
1._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_OSIEDLE_ROBOTNICZE.pdf
DECYZJA PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY DEPARTAMENT INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROGAMI:
1.Decyzja_Prezydenta_Zielonej_Gory_Departament_Inwestycji_i_Zarzadzania_Drogami.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ:
1._PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_22.09.2017.pdf
Kod CPV: 45232150-8
Termin wykonania do 2017-12-22
Termin składania ofert: 2017-09-26 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2017-09-26 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 13:05

Data ogłoszenia: 2017-07-26
Znak sprawy: 15/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg ograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Flokulant do kondycjonowania osadu w ilości 99000 kg »
Pliki do pobrania: 20170726_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20170726_Wniosek_o_dopuszczenie_do_przetargu_ograniczonego.doc
20170811_Ogloszenie_z_rozpatrzenia_wnioskow.pdf

20171213_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf
20171213_Uniewaznienie_postepowania_internet.pdf
Kod CPV: 24000000-4
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: Wniosków i etap: 2017-08-09 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: Po przeprowadzeniu testów - Zaproszenie do składania ofert
Wynik postępowania: Postępowanie unieważniono »
Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 11:20