"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"
dostępne są na podstronie

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE 2014-2020 - Etap V

Do pobrania:

Regulamin udzielania zamowien publicznych POIiS 2014-2020