"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"
dostępne są na podstronie

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE 2014-2020 - Etap V

Do pobrania:

Regulamin udzielania zamowien publicznych POIiS 2014-2020
MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prezes "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci