"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV" Nr POIS.02.03.00-00-0215/16

W dniu 26.07.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: ”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020.

Umowę podpisali: w imieniu „ZWiK” Sp. z o.o. Prezes Zarządu - Zbigniew Liberek, a w imieniu wykonawcy firmy „KANWOD” Sp. z o.o. Sp.k. - Zdzisław Strojny, Prezes Zarządu.

Przy podpisaniu Umowy obecni byli m.in. Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, sołtys sołectwa Zatonie Krzysztof Sadecki, radni miejscy, przedstawiciele Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra oraz licznie reprezentowane media lokalne.

Zakres zadania:

W ramach zadania planuje się budowę zbiorczego systemu kanalizacji grawitacyjno – tłocznego w sołectwie Zatonie  o łącznej długości 12,3 km.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

  1. kanałów grawitacyjnych  o łącznej długości         8,0 km
  2. rurociągów tłocznych o łącznej długości               4,3 km, w tym:
    • rurociąg tłoczny tranzytowy z Zatonia do Drzonkowa           2,3 km
    • rurociągi tłoczne w Zatoniu        2,0 km
  3. sieciowych oraz głównej przepompowni ścieków.      

Ścieki przetłaczane będą z głównej przepompowni w Zatoniu do istniejącej przepompowni w Drzonkowie i dalej istniejącą siecią kanalizacyjną miasta Zielona Góra do oczyszczalni ścieków w Łężycy.

Inwestycja realizowana na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.

Termin realizacji:  Zakończenie planowane jest na 30 września 2019r.

Wartość robót: Zakontraktowana wartość robót 9 460 000zł (netto, bez VAT), z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 6 030 750zł, co stanowi 63,75% wartości robót.

Wykonawcą będzie firma KANWOD sp. z o.o. sp. komandytowa z Zielonej Góry.
Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Efekt realizacji Zadania

  • poprzez wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji w sołectwie Zatonie aglomeracja Zielona Góra zostanie wyposażona w kanalizację z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Łężycy zapewniającej oczyszczanie ścieków zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/ EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych;
  • nastąpi poprawa ochrony środowiska poprzez likwidację nieszczelnych szamb i  niekontrolowanego wywozu nieczystości.

 

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"
dostępne są na podstronie

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE 2014-2020 - Etap IV

Do pobrania:

Regulamin udzielania zamowien publicznych POIiS 2014-2020