22 marca - Światowy Dzień Wody 2017Why Wastewater ? Dlaczego ścieki ? Po co marnować wodę ?
Hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca, dotyczy tym razem działań podejmowanych na całym świecie w celu poprawy dostępności zdrowej i bezpiecznej wody pitnej.
Obecnie ponad 663 mln ludzi na całym świecie ma ogromne problemy z dostępem do zdrowej i bezpiecznej wody pitnej w pobliżu miejsca zamieszkania, spędzając wiele godzin dziennie w kolejkach po wodę lub w drodze do odległych źródeł, a często zmagając się także ze skutkami zdrowotnymi picia wody skażonej.
Tegoroczne hasło wskazuje cele Zrównoważonego Rozwoju, przyjęte w roku 2015, by do roku 2030 zapewnić każdemu dostęp do bezpiecznej wody pitnej, co czyni wodę kluczową kwestią w eliminacji skrajnego ubóstwa.
W ujęciu globalnym większość ścieków - bez oczyszczenia – trafia do środowiska, zanieczyszczając wodę służącą do picia, kąpieli i nawadniania upraw, a także bezpowrotnie tracąc zawarte w niej składniki.
By zmienić tą sytuację, istotne jest zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków, stosowanie obiegów zamkniętych wody w przemyśle, wykorzystanie ścieków szarych tam gdzie to możliwe, stosowanie ścieków oczyszczonych do nawodnień upraw w rolnictwie, hodowli ryb skorupiaków i alg, co niewątpliwie wpłynie na promocję ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i zmniejszenie zasięgu ubóstwa.

Więcej o Światowym Dniu Wody znajdziesz na stronie: www.worldwaterday.org

Dodane 2017-03-21 13:10
« wróć