NOWE TARYFY OD 1 KWIETNIA 2017 R. PRZYJĘTE

W związku z upływem z dniem 31.03.2017 r. ważności obecnie obowiązujących taryf za wodę i ścieki Rada Miasta Zielona Góra na sesji w dniu 28.02.2017 r. zatwierdziła zweryfikowane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały na terenie miasta Zielona Góra w okresie od do 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Rada Miasta Zielona Góra podjęła także uchwałę o dopłacie do ceny 1 m³ ścieków dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”. Po uwzględnieniu tychże dopłat cena 1 m³ ścieków rośnie o 0,47 zł (brutto) a cena 1 m³ wody o 0,05 zł (brutto). Wzrost cen przy korzystaniu z usługi dostarczania wody i usługi odprowadzania ścieków łącznie równy jest 5 %. O 5 % wzrastają także stawki opłat abonamentowych. Natomiast bez zmian pozostają stawki opłat za:
• przyłączenie odbiorcy do sieci wodociągowej,
• przyłączenie odbiorcy do sieci kanalizacyjnej,
• przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki.
Dla odbiorców usług Spółki z terenu gminy Świdnica (dot. Rybna) nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zweryfikował pozytywnie Wójt Gminy Świdnica. Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 01.04.2017 r. na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 23.02.2017 r., poz. 328) i obowiązują do 31.03.2018 r.
Więcej na podstronie: DLA KLIENTÓW > Taryfy za wodę i ścieki > Nowe taryfy 2017

Dodane 2017-03-21 12:36
« wróć