Nowe taryfy za wodę i ścieki

Od dnia 1 kwietnia 2006 r. obowiązują na terenie miasta Zielona Góra nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy uchwaliła w dniu 28 lutego 2006 r. Rada Miasta Zielona Góra. więcej »

Dodane 2006-03-09 09:30
Informacja o twardości wody

Rodzaje i zasady przeliczania twardości wody. więcej »

Dodane 2005-08-23 11:02
Zmiana ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

W Dzienniku Ustaw Nr 85, poz. 729 opublikowana została ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Nowelizacja doprecyzowuje zasady rozliczeń za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, oraz przepisy dotyczące wyposażenia organów gminy w instrumenty ułatwiające kontrolę ustalania taryf za wodę i ścieki. Ponadto przepisy ustawy uzupełniono o wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowelizacja aktualizuje także dotychczasowe definicje legalne. więcej »

Dodane 2005-04-25 11:22

« Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następne »