22 marca - Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody ustanowiła decyzja Organizacji Narodów Zjednoczonych 15 lat temu.
W 2007 roku tematem przewodnim towarzyszącym kampanii jest: „Coping with Water Scarcity” (Radząc sobie z niedoborem wody). W ten sposób pomysłodawcy podkreślają znaczenie międzynarodowej współpracy i wspólnej strategii gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie ponadnarodowym i lokalnym. W ramach tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody działania koordynuje FAO - Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. więcej »

Dodane 2007-03-22 11:48
Powstanie nowa Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego

Dnia 14.03.2007 r. Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” podpisała umowę na budowę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego. Przetarg na realizację wygrało Konsorcjum 4 firm, Liderem jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane” SAN-BUD” z Zielonej Góry. więcej »

Dodane 2007-03-16 14:29
Skąd dopłaty za wodę?

Żeby wyjaśnić skąd mogą brać się dopłaty w rachunkach za wodę jakie naliczają zarządcy wspólnot mieszkaniowych, w siedzibie Spółki ”Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” powstała specjalna instalacja poglądowa, która obrazuje skąd między innymi biorą się różnice między wskazaniami głównego wodomierza w budynku wielorodzinnym, a wodomierzami zainstalowanymi bezpośrednio w mieszkaniach. więcej »

Dodane 2007-03-16 14:24
Nowe taryfy za wodę i ścieki

Uchwalone zostały nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Zielona Góra i m. Przylep od 1-04-2007 do 31-03-2008. Zobacz taryfy

Dodane 2007-03-08 07:00
Złota Statuetka przyznana naszej Firmie

Złota Statuetka dla Zielonogórskich Wodociągów to efekt utrzymania przez naszą firmę w ciągu ostatnich pięciu lat tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play. więcej »

Dodane 2007-01-05 14:00
Zielonogórskie Wodociągi przyjazne środowisku

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. została laureatem w kategorii -„Firma przyjazna środowisku” w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku", który od ośmiu lat organizowany jest pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
Gala laureatów i wręczenie nominacji odbyła się 26.01.2007 w Hotelu Victoria w Warszawie. więcej »

Dodane 2007-01-05 13:55
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH


W związku z licznymi zapytaniami podajemy nazwy, adresy i telefony do firm zajmujących się wywozem nieczystości płynnych więcej »

Dodane 2006-10-23 16:15