Informacja do mieszkańców os. Jędrzychów III w Zielonej Górze

Uwaga Mieszkańcy !

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzychów III w Zielonej Górze.
więcej »

Dodane 2009-06-09 10:58
Informacja do mieszkańców miejscowości Wilkanowo w Gminie Świdnica.

Uwaga Mieszkańcy!

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkanowo w Gminie Świdnica.
więcej »

Dodane 2009-06-01 11:29
Informacja do mieszkańców os. Jędrzychów V w Zielonej Górze

Uwaga Mieszkańcy !

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzychów V w Zielonej Górze. więcej »

Dodane 2009-06-01 11:18
Informacja do mieszkańców ul. Sulechowskiej i os. Jędrzychów I w Zielonej Górze.

Uwaga Mieszkańcy!

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sulechowskiej i na os. Jędrzychów I w Zielonej Górze.
więcej »

Dodane 2009-06-01 11:13
Nowe taryfy za wodę i ścieki od 01-04-2009 r.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Zielona Góra i m. Przylep od 01-04-2009 r. do 31-03-2010 r. Zobacz taryfy

Dodane 2009-03-18 14:37
Certyfikat akredytacji dla Laboratorium Badania Wód i Ścieków

Laboratorium Badania Wód i Ścieków "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o. o. uzyskało certyfikat akredytacji (AB 1006). Akredytacja obejmuje 18 metod badawczych oraz pobieranie próbek wody i ścieków. Otrzymany certyfikat to formalne poświadczenie PCA, że Laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań i poziom świadczonych usług jest na najwyższym poziomie.
Więcej w dziale Badania laboratoryjne.

Dodane 2009-03-18 09:13
Prezydent odpowiada...

(list w rowinięciu...) więcej »

Dodane 2009-02-24 13:04