Informacja dla mieszkańców miejscowości Stary Kisielin i Nowy Kisielin

Uwaga Mieszkańcy!

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. informuje o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Kisielin i Nowy Kisielin w Gminie Zielona Góra. więcej »

Dodane 2009-10-14 09:57
Podpisanie umowy na dofinasowanie Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II."

10 września 2009 r. podczas 1 Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich
w Zielonogórskiej Filharmonii nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności. więcej »

Dodane 2009-09-14 13:18
Informacja do mieszakńców os. Jędrzychów I w Zielonej Górze.

Uwaga Mieszkańcy!

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzychów I w Zielonej Górze. więcej »

Dodane 2009-09-09 09:18
MISS i VICEMISS TŁOCZNI 2009

Zielonogórskie wodociągi zwyciężyły w konkursie najatrakcyjniejszych tłoczni AWALIFT który odbył się podczas spotkania eksploratorów w Skorzęcinie w dniach 03-04 września 2009 r. więcej »

Dodane 2009-09-06 08:08
Potwierdzenie dofinansowania.

24 marca 2009 roku w Pułtusku podczas Spotkania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko z udziałem Bernarda Błaszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Aleksandry Malarz, Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostały wręczone kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektów z pierwszej osi priorytetowej POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa.
Potwierdzenie o dofinansowaniu uzyskał nasz projekt: „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – etap II” więcej »

Dodane 2009-08-30 09:23
Informacja do mieszkańców miejscowości Przylep w Gminie Zielona Góra.

Uwaga Mieszkańcy !

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przylep w Gminie Zielona Góra.
więcej »

Dodane 2009-08-12 09:08
Informacja do mieszkańców os.Słowackiego w Zielonej Górze

Uwaga Mieszkańcy!

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na os. Słowackiego w Zielonej Górze. więcej »

Dodane 2009-06-24 13:45