Światowy Dzień Wody - 22 marca 2014 r.Światowy Dzień Wody - 22 marca 2014 r.

W tym roku Światowy Dzień Wody (ŚDW) obchodzimy już po raz dwudziesty. Obchody Światowego Dnia Wody (World Water Day) zaproponowano w Agendzie 21 Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. w Rio de Janeiro - Środowisko i Rozwój (Environment and Development). Propozycja ta była uzasadniona tym, że woda staje się coraz bardziej istotnym elementem środowiska oraz warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego świata. więcej »

Dodane 2014-03-10 14:24
Świąteczne życzenia!Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych pokoju i miłości!
Serdecznych spotkań w gronie rodziny. Naszym Kinetom i Współpracownikom wielu dobrych chwil w Nowym 2014 Roku!
życzą
Zarząd i Pracownicy Spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”.

Dodane 2013-12-24 12:47
Rusza III Etap budowy kanalizacji w aglomeracji Zielona Góra.

W dniu 11.03.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. więcej »

Dodane 2013-03-11 15:43
Apel do mieszkańców Raculi

Szanowni Mieszkańcy Raculi,

w związku z zaistniałą sytuacją nielegalnego odprowadzania nieczystości
do nowobudowanej kanalizacji, informujemy, że obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do powstającej sieci, a działanie takie jest nielegalne i może wiązać się z poniesieniem konsekwencji karnych. więcej »

Dodane 2012-10-01 10:15
„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w dniu 18.06.2012 r. złożyły wniosek w ramach konkursu zamkniętego nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III” . więcej »

Dodane 2012-08-20 13:41
Informacja dla Mieszkańców ulic: Zbożowa, Dożynkowa, Boczna, Pinokia, Nobla, Warzywna, Wierzbowa, Czerskiego, Wróblewskiego, Domeyki, Jędrzychowska, Arctowskiego i Czekanowskiego w Zielonej Górze

Szanowni mieszkańcy,

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach podzadania nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowa, Dożynkowa, Boczna”, podzadania nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pinokia wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym” i podzadania nr 5: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Uczonych wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym”. Podzadania te wchodzą w skład Kontraktu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Jędrzychów – Uczonych w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”. więcej »

Dodane 2012-02-10 10:20
Informacja dla Mieszkańców ulic: Kasztanowa, Wronia, Kolberga, Funka, Urocza i Nowojędrzychowska w Zielonej Górze.

Szanowni mieszkańcy,

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach podzadania 1 „Kanalizacja sanitarna w ul. Wronia, Kolberga, Funka, Kasztanowa” i podzadania 4. „Kanalizacja sanitarna przy skrzyżowaniu ul. Budowlanej – Nowojędrzychowskiej”. Podzadania te wchodzą w skład Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Jędrzychów – Uczonych w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”. więcej »

Dodane 2011-11-17 09:12