Pilne prace rementowe w dzielnicy Nowe Miasto

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zielonej Górze zawiadamiają odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, a zamieszkałych w dzielnicy Nowe Miasto – sołectwa Zatonie, Barcikowice, Marzęcin, Drzonków, Sucha, Ługowo, Racula ,że w dniu 18.05.2016 r. od godz. 22 00 do dnia 19.05.2016 do godz.2 00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na pilne prace remontowe.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich mieszkańców

Dodane 2016-05-17 06:44
RUSZYŁA FONTANNA NA PL. BOHATERÓW

W tym roku fontanną na pl. Bohaterów opiekuje się nasza Spółka, po niezbędnym zakresie napraw została uruchomiona próbnie na okres Świąt Wielkanocnych, a od 28 kwietnia br. będzie pracować w sposób ciągły z niewielkimi przerwami na przeglądy i czyszczenie niecki aż do końca października br.
Przypominamy jednocześnie, że fontanna nie jest basenem kąpielowym, pralnią ani śmietnikiem – a woda w obiegu fontanny nie nadaje się do picia. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na tel. 994 (Pogotowie Wodociągowe). więcej »

Dodane 2016-05-02 14:30
SZÓSTE MIEJSCE SPÓŁKI W RANKINGU POLSKICH WODOCIĄGÓW

W piątym, organizowanym przez Gazetę Prawną, Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2016, „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. po raz drugi znalazły się w pierwszej „dziesiątce” – tym razem zajmując szóste miejsce. więcej »

Dodane 2016-05-02 14:25
22 marca – Światowy Dzień Wody


Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r. w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem.
Celem Światowego Dnia Wody jest wrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Światowy Dzień Wody 2016 obchodzony jest pod hasłem „Woda i Praca”.
Więcej o Światowym Dniu Wody znajdziesz na stronie World Water Day. więcej »

Dodane 2016-03-18 14:20
Uwaga! Komunikat dla mieszkańców Raculi i Drzonkowa w Zielonej Górze

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o zakończeniu robót na budowie kanalizacji sanitarnej w Raculi i Drzonkowie w Zielonej Górze.

Wszyscy właściciele nieruchomości objętych projektem w tych sołectwach uzyskali możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek niezwłocznego przyłączenia nieruchomości do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej. więcej »

Dodane 2015-12-30 15:19
Skanalizowana Łężyca, Krępa i Zawada

Komunikat dla mieszkańców Łężycy, Krępy i Zawady w Zielonej Górze

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o zakończeniu robót na budowie kanalizacji sanitarnej w Łężycy, Krępie i Zawadzie w Zielonej Górze.
więcej »

Dodane 2015-10-23 14:07
Nowe wskaźniki jakości wody

Informujemy, że mieszkańcy Nowej Zielonej Góry mogą zapoznać się ze wskaźnikami jakości wody dostarczanej do sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach. Tabele jakości wody

Dodane 2015-10-21 07:37