Uwaga! Komunikat dla mieszkańców Raculi i Drzonkowa w Zielonej Górze

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o zakończeniu robót na budowie kanalizacji sanitarnej w Raculi i Drzonkowie w Zielonej Górze.

Wszyscy właściciele nieruchomości objętych projektem w tych sołectwach uzyskali możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek niezwłocznego przyłączenia nieruchomości do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej. więcej »

Dodane 2015-12-30 15:19
Skanalizowana Łężyca, Krępa i Zawada

Komunikat dla mieszkańców Łężycy, Krępy i Zawady w Zielonej Górze

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o zakończeniu robót na budowie kanalizacji sanitarnej w Łężycy, Krępie i Zawadzie w Zielonej Górze.
więcej »

Dodane 2015-10-23 14:07
Nowe wskaźniki jakości wody

Informujemy, że mieszkańcy Nowej Zielonej Góry mogą zapoznać się ze wskaźnikami jakości wody dostarczanej do sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach. Tabele jakości wody

Dodane 2015-10-21 07:37
Skanalizowana ulica Langiewicza

.Komunikat dla mieszkańców ul. Langiewicza

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o zakończeniu robót na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze.
Wszyscy (z wyjątkiem ul. Langiewicza 6) właściciele nieruchomości przy tej ulicy oraz przy ul. Batorego 108, 108A i 110A uzyskali możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej kanalizacja ta została wybudowana do granic wszystkich nieruchomości. Do wybudowania pozostał jedynie przewód łączący instalację wewnętrzną w nieruchomości z istniejącą już kanalizacją sanitarną.
Właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek niezwłocznego przyłączenia swoich budynków do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej.
W celu przyłączenia należy złożyć wniosek i zatwierdzić niezbędną dokumentację w Wydziale Rozwoju w siedzibie Wodociągów przy ul. Zjednoczenia 110A oraz podpisać umowę na odbiór ścieków.
Wszystkie informacje dotyczące warunków przyłączenia dostępne są pod nr tel.: 68 45 19 352-355 oraz na stronie internetowej Spółki: www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_przylaczanie.php

Dodane 2015-06-16 09:06
Przejęcie odbiorców Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie

Informacja Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Zielonej Górze w sprawie przejęcia obowiązków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla dotychczasowych odbiorców usług Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie. więcej »

Dodane 2015-03-10 10:16
Awaria na sieci wodociągowej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja " Sp. z o.o. informują, że w dniu dzisiejszym tj: 20.02.2015 roku w godzinnach porannych wystąpiła awaria na sieci wodociągowej fi 160 mm w Przylepie ulica Szewska nr 8.
Pozbawieni wody są mieszkańcy ulic ; Turystyczna, Robotnicza, Szewska, Leśna, Brzozowa. Przewidywany czas usunięcia awarii godz 11 00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy odbiorców wody.

Dodane 2015-02-20 09:10
Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

więcej »

Dodane 2014-05-07 14:28