Nowe taryfy za wodę i ścieki

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXIX.320.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23.02.2016 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.


Komunikat o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Zielona Góra w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.


UCHWAŁA NR XXIX.320.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra.


TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Miasta Zielona Góra na okres: od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.


„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuję, że Rada Miasta Zielona Góra podjęła Uchwałę nr XXIX.321.2016 z 23.02.2016 r. o dopłacie w wysokości 0,85 zł do ceny netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Zielona Góra. Od 1 kwietnia 2016 roku dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem dopłaty cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków wyniesie netto 5,57 zł, tj. 6,02 zł brutto.

Dodane 2016-02-29 11:21
« wróć