Nowe taryfy za wodę i ścieki

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXIX.320.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23.02.2016 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. więcej »

Dodane 2016-02-29 11:21
Ochrona danych osobowych

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem 01 września 2015 roku został powołany w Spółce w wymiarze ½ etatu - Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
W ramach obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. Zarząd Spółki przedstawia zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ochrona_danych_osobowych.pdf więcej »

Dodane 2015-09-17 10:48
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2015 r.

(W 2015r. dokonano połączenia spółek; „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.” była spółką przejmującą)

Oferty prosimy składać do 20.09.2015 r. więcej »

Dodane 2015-08-26 13:27
Parametry ścieków przemysłowych

Uchwały Zarządu „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. dot. parametrów ścieków przemysłowych.

zalacznik-_uchwaly.pdf

Dodane 2015-06-12 11:55
Połączenie „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Spółki ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze ze spółką Zielona Góra Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna.

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. informuje że w trybie art. 492 kodeksu spółek handlowych dokonano połączenia Spółki ze spółką Zielona Góra Media Sp. o. o. w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna, poprzez przeniesienie majątku spółki Zielona Góra Media Sp. z o. o. na „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. za udziały wydane wspólnikowi spółki przejmowanej.
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Zielonej Górze wstąpiły z dniem 01 kwietnia 2015 roku we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki Zielona Góra Media Sp. z o. o. w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna 18.

postanowienie.pdf więcej »

Dodane 2015-04-02 12:25
Taryfy za wodę i ścieki od 2015-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2015 r. do 31-03-2016 r. na terenie miasta Zielona Góra oraz gminy Świdnica.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Komunikat o taryfach od 2015-04-01 miasto Zielona Góra i gmina Świdnica

Dodane 2015-03-04 11:26
Nowy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra

DZ. URZ. WOJ. LUB 2015.255
Ogłoszony: 2015-02-05

Pobierz nowy regulamin

Dodane 2015-02-24 10:21