Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2016 r.

więcej »

Dodane 2016-09-27 12:08
WODA PITNA Z WODOCIĄGU W STOŻNEM WARUNKOWO PRZYDATNA DO PICIA

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził w dniu 29.02.2016 r. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Zielona Góra – Stożne z powodu przekroczenie mętności (1,5 NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU).
Pod względem bakteriologicznym woda z tego wodociągu nie budzi zastrzeżeń.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

Dodane 2016-03-03 13:58
Nowe taryfy za wodę i ścieki

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXIX.320.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23.02.2016 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. więcej »

Dodane 2016-02-29 11:21
Ochrona danych osobowych

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem 01 września 2015 roku został powołany w Spółce w wymiarze ½ etatu - Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
W ramach obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. Zarząd Spółki przedstawia zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ochrona_danych_osobowych.pdf więcej »

Dodane 2015-09-17 10:48
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2015 r.

(W 2015r. dokonano połączenia spółek; „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.” była spółką przejmującą)

Oferty prosimy składać do 20.09.2015 r. więcej »

Dodane 2015-08-26 13:27
Parametry ścieków przemysłowych

Uchwały Zarządu „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. dot. parametrów ścieków przemysłowych.

zalacznik-_uchwaly.pdf

Dodane 2015-06-12 11:55
Połączenie „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Spółki ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze ze spółką Zielona Góra Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna.

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. informuje że w trybie art. 492 kodeksu spółek handlowych dokonano połączenia Spółki ze spółką Zielona Góra Media Sp. o. o. w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna, poprzez przeniesienie majątku spółki Zielona Góra Media Sp. z o. o. na „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. za udziały wydane wspólnikowi spółki przejmowanej.
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Zielonej Górze wstąpiły z dniem 01 kwietnia 2015 roku we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki Zielona Góra Media Sp. z o. o. w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna 18.

postanowienie.pdf więcej »

Dodane 2015-04-02 12:25