Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2014 r.
Oferty prosimy składać do 03.10.2014 r.

Dodane 2014-09-15 13:46
Taryfy za wodę i ścieki od 2014-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2014 r. do 31-03-2015 r. na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica.
zobacz taryfy

Dodane 2014-03-05 14:00
Faktury elektroniczne (e-faktury)

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zielonej Górze uprzejmie informują, że od 1 grudnia 2013 r. umożliwiają Odbiorcom usług otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktur). Faktura w formie elektronicznej zawiera takie same dane, jak faktura w formie papierowej. Dostępna jest niezwłocznie po wystawieniu a powiadomienie o jej udostępnieniu przesyłane jest na adres e-mail Odbiorcy.
Zapraszamy do korzystania z nowej, szybkiej i ekologicznej formy otrzymywania faktur za wodę i/lub ścieki.
Wypełnij zgłoszenie akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)

Dodane 2013-11-29 12:10
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2013 r.
Oferty prosimy składać do 04.10.2013 r.

Dodane 2013-09-17 13:18
Taryfy za wodę i ścieki od 2013-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2013 r. do 31-03-2014 r. na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica.
zobacz taryfy

Dodane 2013-03-04 08:28
Taryfy za wodę i ścieki od 2012-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2012 r. do 31-03-2013 r. na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra.
zobacz taryfy

Dodane 2012-03-06 09:41
Sprzedaż zbiorników - beczek

"ZWiK" Sp z o.o. w Zielonej Górze ogłasza sprzedaż przenośnych zbiorników ciśnieniowch do transportu chloru wycofanych z eksploatacji;

1. Zbiornik - beczka o pojemności 500 Ltr. szt.6 rok produkcji 1975/1982 o
- wadze 380 kg- cena / równowartość złomu/ 250 zł/szt.

Oferty kupna z ceną należy składać w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. do dnia
14.02.2011 r. godz 12 00


Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Beata Jilek

Dodane 2011-01-26 11:29