Parametry ścieków przemysłowych

Uchwały Zarządu „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. dot. parametrów ścieków przemysłowych.

zalacznik-_uchwaly.pdf

Dodane 2015-06-12 11:55
Połączenie „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Spółki ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze ze spółką Zielona Góra Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna.

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. informuje że w trybie art. 492 kodeksu spółek handlowych dokonano połączenia Spółki ze spółką Zielona Góra Media Sp. o. o. w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna, poprzez przeniesienie majątku spółki Zielona Góra Media Sp. z o. o. na „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. za udziały wydane wspólnikowi spółki przejmowanej.
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Zielonej Górze wstąpiły z dniem 01 kwietnia 2015 roku we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki Zielona Góra Media Sp. z o. o. w Zielonej Górze, ul. Zawada-Szkolna 18.

postanowienie.pdf więcej »

Dodane 2015-04-02 12:25
Taryfy za wodę i ścieki od 2015-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2015 r. do 31-03-2016 r. na terenie miasta Zielona Góra oraz gminy Świdnica.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Komunikat o taryfach od 2015-04-01 miasto Zielona Góra i gmina Świdnica

Dodane 2015-03-04 11:26
Nowy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra

DZ. URZ. WOJ. LUB 2015.255
Ogłoszony: 2015-02-05

Pobierz nowy regulamin

Dodane 2015-02-24 10:21
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2014 r.
Oferty prosimy składać do 03.10.2014 r.

Dodane 2014-09-15 13:46
Taryfy za wodę i ścieki od 2014-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2014 r. do 31-03-2015 r. na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica.
zobacz taryfy

Dodane 2014-03-05 14:00
Faktury elektroniczne (e-faktury)

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zielonej Górze uprzejmie informują, że od 1 grudnia 2013 r. umożliwiają Odbiorcom usług otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktur). Faktura w formie elektronicznej zawiera takie same dane, jak faktura w formie papierowej. Dostępna jest niezwłocznie po wystawieniu a powiadomienie o jej udostępnieniu przesyłane jest na adres e-mail Odbiorcy.
Zapraszamy do korzystania z nowej, szybkiej i ekologicznej formy otrzymywania faktur za wodę i/lub ścieki.
Wypełnij zgłoszenie akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)

Dodane 2013-11-29 12:10