Komunikat nr 9

Komunikat nr 9

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 20.09.2017 r. na podstawie wyników badań próbek wody z wodociągu w Zatoniu stwierdził jej przydatność do spożycia, z wyłączeniem obiektu świetlicy w Raculi – Głogowska 64.

Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach. Dezynfekcja wody będzie prowadzona do odwołania.

Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-20 15:20
Komunikat nr 8

Komunikat nr 8
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 18 września br. tj. w poniedziałek, ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 oraz z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ul. Drzonków - Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli.
Trwa badanie próbki wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64, gdyż wyniki wstępne budzą wątpliwości.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
Wprowadza się dodatkową lokalizację zastępczego punktu poboru wody przy ul. Racula – Dzieci Wrzesińskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korczaka.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. we wtorek, 19 września br.
Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-19 14:35
Komunikat Nr 7

Komunikat nr 7
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 16 września br. tj. w sobotę, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli.
W próbce wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64 stwierdzono obecność bakterii coli w ilości 1 (0-8) jtk/100 ml.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. w poniedziałek, 18 września br.
Woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym i kontynuowana jest dezynfekcja wody pochodzącej z tej Stacji.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-18 12:38
Komunikat Nr 6

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. informują , iż w nocy z 17.09.17 na 18.09.17 r. na ulicy Racula-Witosa nieznana osoba otworzyła hydrant p. poż i doprowadziła przez to do opróżnienia zbiornika wyrównawczego przy ulicy Racula-Zielna. Hydrant został zamknięty ok. godziny 6 00 po otrzymaniu informacji od mieszkańca Raculi. Trwa odtworzenie zapasu wody i przywrócenia jej dostarczania mieszkańcom Raculi. Przywrócenie normalnej pracy wodociągu nastąpi najpóźniej do godzimy 9 00

Dodane 2017-09-18 08:16
Komunikat nr 5

Komunikat nr 5
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 15 września br. z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 (w 2 punktach tej instalacji) nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, natomiast nadal występują bakterie grupy coli w ilości: 3 (1-10) jtk/100 ml oraz 1 (1-8) jtk/100 ml w drugim punkcie tej instalacji.
W dodatkowym punkcie tj. instalacji wewnętrznej świetlicy przy ulicy Racula –Głogowska 64 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 (0-9) jtk/100 ml.
Natomiast w próbkach wody pobranych także dnia 15 września br. z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ulicy Drzonków – Szkolna 2 (w 2 punktach) oraz z budynku mieszkalnego przy ul. Drzonków – Jeździecka 7 - nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i grupy coli.
Równolegle przebadano także próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu – jest bakteriologicznie czysta, tj. nie stwierdzono w niej ani bakterii Escherichia coli ani bakterii grupy coli.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej w sobotę, 16 września br.
Kontynuujemy dezynfekcję wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania w Zatoniu oraz dokonaliśmy w nocy z 15 na 16 września br. płukania sieci wodociągowej w Raculi.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-17 15:41
Komunikat nr 4

Komunikat nr 4
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranej w dniu 14 września br. z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, natomiast nadal występują bakterie grupy coli w ilości 3 (1-10) jtk/100 ml. Natomiast w próbkach wody pobranej z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ulicy Drzonków – Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i grupy coli.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej w piątek, 15 września br. natomiast woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-16 16:35
Komunikat Nr 3

.Komunikat nr 3. Przydatność do spożycia wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu

Lokalizacja punktów zastępczych poboru wody do celów pitnych:
1. Racula – świetlica, ul. Głogowska 64
2. Drzonków – Szkoła, ul. Szkolna 2
3. Zatonie, Marzęcin – przy skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej i Księżnej Doroty
4. Barcikowice – pętla autobusowa
5. Sucha – remiza OSP
6. Ługowo – plac zabaw

Dodane 2017-09-15 12:55