Komunikat nr 2 o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Zielona Góra-ZatoniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14.09.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra- Zatonie, ze względu na stwierdzoną w wodzie w sieci obecność bakterii z grupy coli i Escherichia coli.

Bakterie grupy coli i Escherichia coli są wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, ale może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie produkuje wodę w ilości 739,4 m3/d i zaopatruje w wodę Zieloną Górę, ul. Zatonie; Zielona Góra, ul. Sucha; Zielona Góra, ul. Drzonków; Zielona Góra, ul. Ługowo; Zielona Góra, ul. Racula; Zielona Góra, ul. Marzęcin; Zielona Góra, ul. Barcikowice. Ogółem z wody korzysta 5020 osób.

Właściciel w/w wodociągu został powiadomiony o zaistniałej sytuacji i podjął działania naprawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po otrzymaniu prawidłowych wyników zawiadomi o zmianie jakości wody kolejnym komunikatem.

WYŁĄCZENIA:
1. Woda z wodociągów nadaje się WYŁĄCZNIE do zastosowań komunalnych;
2. Woda NIE NADAJE się do zastosowań spożywczych (do spożycia) i sanitarnych (do mycia);


ZALECENIA:
1. Do szkół i przedszkoli w wymienionych w komunikacie sołectwach została dostarczona woda butelkowana;
2. Miejskie jednostki oświatowe wymienione w komunikacie sołectwach zostały powiadomione o zasadach korzystania z wody;
3. Od 14 września 2017 r. woda z ujęcia wody w Zielona Góra - Zatonie jest profilaktycznie chlorowana;
4. Trwa badanie próbek wody pobranych w dniu 14 września 2017 r.;
5. W wymienionych miejscowościach zostanie dostarczone zastępcze źródło wody pitnej;
6. Na bieżąco będziemy publikować informacje o wynikach badań próbek wody

Dodane 2017-09-15 11:44
Komunikat nr 1 o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Zielona Góra-Zatonie

Przydatność do spożycia wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu
W związku z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze dotyczącym braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Zielona Góra – Zatonie przedstawiamy poniżej stanowisko Spółki.
Woda pitna dostarczana do sieci wodociągowej z Stacji Uzdatniania wody ZATONIE była i jest zdatna do picia pod względem pod względem bakteriologicznym. Potwierdzają to badania laboratorium Spółki oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Woda z tej Stacji dostarczana jest do następujących Sołectw: Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Sucha, Ługowo i Racula. Skażenie bakteriologiczne stwierdzono w próbkach wody pobranych z instalacji wewnętrznej budynku szkoły w Drzonkowie i budynku przedszkola publicznego w Raculi.
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji:
1. Uruchomiono profilaktycznie dezynfekcję wody na Stacji w Zatoniu
2. Służby Spółki dokonały płukania przyłączy do w/w budynków i pobrały próbki do badań.
Wstępne wyniki badań będą znane dzisiaj ok. godz.14.30.
Zarząd Spółki

Dodane 2017-09-15 08:29
Pilne prace remontowe na sieci wodociągowej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
informują, że ze względu na pilne prace na sieci wodociągowej w dniu 08.06.2017 roku w godzinach od 8 00 do 13 00 pozbawieni będą wody mieszkańcy Zielona Góra-Jany.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców wody.

Dodane 2017-06-07 08:21
Pilne prace na sieci wodociągowej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
uprzejmie informują, że w dniu 30.05.2017 r. ze względu na pilne prace remontowe na sieci wodociągowej pozbawieni będą wody mieszkańcy ulic; Ketlinga (boisko), Zagłoby, Podbipięty, Ketlinga, Billewiczówny,Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego, Kmicica, Szwajcarska.
Prace wykonywane będą w godzinach od 8 00 do 13 00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy odbiorców wody.

Dodane 2017-05-29 10:43
Pilne prace na sieci wodociągowej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze informują, że w związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowych na sieci wodociągowej w dniu 29.05.2017 w godz. od 8 30 do 13 00 wystąpi brak wody w budynkach przy ulicy Słowackiego od nr 15 do 39 i przy ulicy Morelowej w budynkach zlokalizowanych w górnej części osiedla.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy odbiorców wody.

Dodane 2017-05-26 09:59
Pilne prace na sieci wodociągowej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
uprzejmie informują, że w dniu 26.05.2017 r. ze względu na pilne prace remontowe na sieci wodociągowej pozbawieni będą wody mieszkańcy ulic; Ketlinga (boisko). Zagłoby, Podbipięty, Ketlinga, Billewiczówqny,Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego, Kmicica, Szwajcarska.
Prace wykonywane będą w godzinach od 8 00 do 13 00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy odbiorców wody.

Dodane 2017-05-25 11:26
Pilne prace remontowe na sieci wodociągowej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja " Sp. z o.o. w Zielonej
Górze, zawiadamiają odbiorców wody ul. Łężyca-Architektów,
Budowlanych, Inżynierska, Apartamentowa, Inwestycyjna, Geodetów, że
w dniu 18/19.05.2017 roku od godz. 23 00 do godz. 3 00 nastąpi brak wody z uwagi na prowadzone prace remontowe na sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dodane 2017-05-18 09:33