Awaria ul Westerplatte

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. informują, że w dniu 16.01.2018 roku w godzinach nocnych wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w ulicy Westerplatte przy Centrum Biznesu. W związku z zaistniałą awarią służby nasze przystąpiły do jej usunięcia. Utrudnieniem będzie brak wody w dniu 17.01.2018 w godzinach od 9 00 do około
15 00. Wody będą pozbawieni mieszkańcy ul. Westerplatte od Centrum Biznesu do Ronda Kaziowa. Beczki z wodą będą ustawione; 1- Centrum Biznesu, 2-w Rejonie budynku Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Za powstałe utrudnienia przepraszamy naszych odbiorców.

Dodane 2018-01-17 08:20
Oświadczenie w związku z przkroczeniem chloru w ok. ulicy Strzeleckiego

W związku z informacjami podawanymi na antenie Radia Zielona Góra oraz publikowanymi na stronie internetowej rozgłośni Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” oświadcza, że woda w miejskiej sieci wodociągowej jest przydatna do picia i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz.1989). więcej »

Dodane 2017-11-10 15:09
Komunikat Nr 10

Komunikat nr 10 (ostatni)

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu dzisiejszym, tj. 26.09.2017 r. na podstawie wyników badań próbek wody pobranej z punktu zlokalizowanego w świetlicy przy ulicy Racula-Głogowska 64 w Zielonej Górze, zaopatrywanego z wodociągu publicznego Zielona Góra – Zatonie stwierdził jej przydatność do spożycia.

Jednocześnie informujemy, że na stałe będzie prowadzona ciągła, profilaktyczna dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach.

Raz jeszcze przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-26 13:11
Komunikat nr 9

Komunikat nr 9

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 20.09.2017 r. na podstawie wyników badań próbek wody z wodociągu w Zatoniu stwierdził jej przydatność do spożycia, z wyłączeniem obiektu świetlicy w Raculi – Głogowska 64.

Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach. Dezynfekcja wody będzie prowadzona do odwołania.

Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-20 15:20
Komunikat nr 8

Komunikat nr 8
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 18 września br. tj. w poniedziałek, ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 oraz z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ul. Drzonków - Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli.
Trwa badanie próbki wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64, gdyż wyniki wstępne budzą wątpliwości.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
Wprowadza się dodatkową lokalizację zastępczego punktu poboru wody przy ul. Racula – Dzieci Wrzesińskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korczaka.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. we wtorek, 19 września br.
Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-19 14:35
Komunikat Nr 7

Komunikat nr 7
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 16 września br. tj. w sobotę, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli.
W próbce wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64 stwierdzono obecność bakterii coli w ilości 1 (0-8) jtk/100 ml.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. w poniedziałek, 18 września br.
Woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym i kontynuowana jest dezynfekcja wody pochodzącej z tej Stacji.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-18 12:38
Komunikat Nr 6

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. informują , iż w nocy z 17.09.17 na 18.09.17 r. na ulicy Racula-Witosa nieznana osoba otworzyła hydrant p. poż i doprowadziła przez to do opróżnienia zbiornika wyrównawczego przy ulicy Racula-Zielna. Hydrant został zamknięty ok. godziny 6 00 po otrzymaniu informacji od mieszkańca Raculi. Trwa odtworzenie zapasu wody i przywrócenia jej dostarczania mieszkańcom Raculi. Przywrócenie normalnej pracy wodociągu nastąpi najpóźniej do godzimy 9 00

Dodane 2017-09-18 08:16

« Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Następne »