Komunikat nr 8

wodaxxxxxxxx

Dodane 2017-09-19 13:52
Komunikat Nr 7

Komunikat nr 7
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 16 września br. tj. w sobotę, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli.
W próbce wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64 stwierdzono obecność bakterii coli w ilości 1 (0-8) jtk/100 ml.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. w poniedziałek, 18 września br.
Woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym i kontynuowana jest dezynfekcja wody pochodzącej z tej Stacji.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-18 12:38
Komunikat Nr 6

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. informują , iż w nocy z 17.09.17 na 18.09.17 r. na ulicy Racula-Witosa nieznana osoba otworzyła hydrant p. poż i doprowadziła przez to do opróżnienia zbiornika wyrównawczego przy ulicy Racula-Zielna. Hydrant został zamknięty ok. godziny 6 00 po otrzymaniu informacji od mieszkańca Raculi. Trwa odtworzenie zapasu wody i przywrócenia jej dostarczania mieszkańcom Raculi. Przywrócenie normalnej pracy wodociągu nastąpi najpóźniej do godzimy 9 00

Dodane 2017-09-18 08:16
Komunikat nr 5

Komunikat nr 5
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 15 września br. z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 (w 2 punktach tej instalacji) nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, natomiast nadal występują bakterie grupy coli w ilości: 3 (1-10) jtk/100 ml oraz 1 (1-8) jtk/100 ml w drugim punkcie tej instalacji.
W dodatkowym punkcie tj. instalacji wewnętrznej świetlicy przy ulicy Racula –Głogowska 64 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 (0-9) jtk/100 ml.
Natomiast w próbkach wody pobranych także dnia 15 września br. z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ulicy Drzonków – Szkolna 2 (w 2 punktach) oraz z budynku mieszkalnego przy ul. Drzonków – Jeździecka 7 - nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i grupy coli.
Równolegle przebadano także próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu – jest bakteriologicznie czysta, tj. nie stwierdzono w niej ani bakterii Escherichia coli ani bakterii grupy coli.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej w sobotę, 16 września br.
Kontynuujemy dezynfekcję wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania w Zatoniu oraz dokonaliśmy w nocy z 15 na 16 września br. płukania sieci wodociągowej w Raculi.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-17 15:41
Komunikat nr 4

Komunikat nr 4
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranej w dniu 14 września br. z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, natomiast nadal występują bakterie grupy coli w ilości 3 (1-10) jtk/100 ml. Natomiast w próbkach wody pobranej z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ulicy Drzonków – Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i grupy coli.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej w piątek, 15 września br. natomiast woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Dodane 2017-09-16 16:35
Komunikat Nr 3

.Komunikat nr 3. Przydatność do spożycia wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu

Lokalizacja punktów zastępczych poboru wody do celów pitnych:
1. Racula – świetlica, ul. Głogowska 64
2. Drzonków – Szkoła, ul. Szkolna 2
3. Zatonie, Marzęcin – przy skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej i Księżnej Doroty
4. Barcikowice – pętla autobusowa
5. Sucha – remiza OSP
6. Ługowo – plac zabaw

Dodane 2017-09-15 12:55
Komunikat nr 2 o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Zielona Góra-ZatoniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14.09.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra- Zatonie, ze względu na stwierdzoną w wodzie w sieci obecność bakterii z grupy coli i Escherichia coli.

Bakterie grupy coli i Escherichia coli są wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, ale może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie produkuje wodę w ilości 739,4 m3/d i zaopatruje w wodę Zieloną Górę, ul. Zatonie; Zielona Góra, ul. Sucha; Zielona Góra, ul. Drzonków; Zielona Góra, ul. Ługowo; Zielona Góra, ul. Racula; Zielona Góra, ul. Marzęcin; Zielona Góra, ul. Barcikowice. Ogółem z wody korzysta 5020 osób.

Właściciel w/w wodociągu został powiadomiony o zaistniałej sytuacji i podjął działania naprawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po otrzymaniu prawidłowych wyników zawiadomi o zmianie jakości wody kolejnym komunikatem.

WYŁĄCZENIA:
1. Woda z wodociągów nadaje się WYŁĄCZNIE do zastosowań komunalnych;
2. Woda NIE NADAJE się do zastosowań spożywczych (do spożycia) i sanitarnych (do mycia);


ZALECENIA:
1. Do szkół i przedszkoli w wymienionych w komunikacie sołectwach została dostarczona woda butelkowana;
2. Miejskie jednostki oświatowe wymienione w komunikacie sołectwach zostały powiadomione o zasadach korzystania z wody;
3. Od 14 września 2017 r. woda z ujęcia wody w Zielona Góra - Zatonie jest profilaktycznie chlorowana;
4. Trwa badanie próbek wody pobranych w dniu 14 września 2017 r.;
5. W wymienionych miejscowościach zostanie dostarczone zastępcze źródło wody pitnej;
6. Na bieżąco będziemy publikować informacje o wynikach badań próbek wody

Dodane 2017-09-15 11:44

« Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne »