Komunikat Komunikat Ujęcie lewarowe wód podziemnych Stacja uzdatniania wody w Zawadzie Pompy w przepompowni na ul. Lubuskiej
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55

Dostarczamy wodę

Dostarczamy wodę dla ponad 120 000 mieszkańców Zielonej Góry oraz miejscowości przyległych.

Gwarantujemy, że woda w zielonogóskich kranach spełnia spełnia wszystkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej.

Odprowadzamy ścieki

Eksploatujemy prawie 400 km sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, odbieramy ścieki
z aglomeracji liczącej ponad 130 tys. mieszk.

Oczyszczalnia Ścieków "Łącza" zlokalizowana jest ok. 7 km na północ od Zielonej Góry.
Od naszych klientów przyjmujemy rocznie
ok. 6 mln m3 ścieków.

Świadczymy usługi

Świadczymy usługi usługi napraw, legalizacji i ekspertyz wodomierzy do wody zimnej i ciepłej. Wykonujemy badania chemiczne i fizyczne jakości wód i ścieków.

Oferujemy usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, czyszczenia kanalizacji oraz inne usługi warsztatowe i montażowe.

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

NASZE INWESTYCJE

Największą inwestycją z udziałem Spółki jest Projekt: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica" realizowany z dofinansowaniem Funduszu Spójności.

Dowiedz się więcej →

PROJEKTY UNIJNE

PROMOCJA I EDUKACJA

W każdą środę zapraszamy do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie.  
W każdy piątek zapraszamy do zwiedzania Oczyszczalni Ścieków "Łącza" w Łężycy.

Dowiedz się więcej →

(pokaż wszystkie)

WIADOMOŚCI

Pilne prace na sieci wodociągowej

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zielonej Górze zawiadamiają odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy w Zielonej Górze przy ulicy:
Towarowej, Sulechowskiej( od Towarowej do Doliny Luizy ), Curie Skłodowskiej, Doliny Zielonej, Żabiej, Czubińskiego, Zagłoby, że w środę dnia 20.07.2016 roku od godz. 22:00 do godziny 4:00 dnia 21.07.2016 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na pilne prace remontowe na sieci wodociągowej.
W związku z powyższym prosimy odbiorców o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów.

Dodane 2016-07-20 06:37
NOWY ZARZĄD SPÓŁKI

W dniach 30.06 -04.07.2016 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Absolutorium otrzymali wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki. Powołano nowy, jednoosobowy Zarząd Spółki. Nominację tą otrzymał mgr inż. Zbigniew Liberek, który zatrudniony był dotąd w Spółce na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych. Dokonano także zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Materiał filmowy dostępny jest tutaj. więcej »

Dodane 2016-07-06 11:10
Uruchomiliśmy kurtyny wodne


W związku z zapowiadanymi upałami „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. uruchomiły dziś tj. 23 czerwca 2016 r. 3 kurtyny wodne:
• przy ul. Żeromskiego (pomnik Bachusa),
• przy Ratuszu na Starym Rynku (od strony ul. Pod Filarami),
• przy ul. Bohaterów Westerplatte (na wysokości pl. Bohaterów).
Kurtyny wodne będą uruchamiane każdego dnia, gdy prognozowana temperatura będzie nie niższa niż 27°C. Kurtyny są własnością naszej Spółki; mamy nadzieję, że będą dobrze służyły mieszkańcom Zielonej Góry podczas upałów. Prosimy o uszanowanie własności Spółki.

Dodane 2016-06-23 12:28
(pokaż wszystkie)

OGŁOSZENIA

WODA PITNA Z WODOCIĄGU W STOŻNEM WARUNKOWO PRZYDATNA DO PICIA

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził w dniu 29.02.2016 r. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Zielona Góra – Stożne z powodu przekroczenie mętności (1,5 NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU).
Pod względem bakteriologicznym woda z tego wodociągu nie budzi zastrzeżeń.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

Dodane 2016-03-03 13:58
Nowe taryfy za wodę i ścieki

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXIX.320.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23.02.2016 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. więcej »

Dodane 2016-02-29 11:21
Ochrona danych osobowych

Zarząd „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem 01 września 2015 roku został powołany w Spółce w wymiarze ½ etatu - Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
W ramach obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. Zarząd Spółki przedstawia zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ochrona_danych_osobowych.pdf więcej »

Dodane 2015-09-17 10:48
(pokaż wszystkie)

KOMUNIKATY
o zakłóceniach w dostarczaniu wody

Pilne prace na sieci wodociągowej

.„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zielonej Górze zawiadamiają odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy w Zielonej Górze przy ulicy:
Towarowej, Sulechowskiej( od Towarowej do Doliny Luizy ), Curie Skłodowskiej, Doliny Zielonej, Żabiej, Czubińskiego, Zagłoby, że w środę dnia 20.07.2016 roku od godz. 22:00 do godziny 4:00 dnia 21.07.2016 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na pilne prace remontowe na sieci wodociągowej.
W związku z powyższym prosimy odbiorców o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów.

Dodane 2016-07-20 06:46
Brak wody w Raculi i Drzonkowie

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. informują, że od późnych godzin nocnych pozbawione są wody sołectwa Racula i Drzonków z powodu awarii sieci wodociągowej. Nadmieniamy ,iż w dalszym ciągu trwa lokalizacja wycieku wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy naszych odbiorców.

Dodane 2016-06-20 08:40
Poważna awaria na migastrali wodociągowej

W dniu 23.05.2016 wystąpiła o godzinie 6 30 awaria na jednej z głównych
magistral zaopatrujących miasto w wodę. Awaria została zlokalizowana i trwa przestawianie układu na zasilanie Śródmieścia inną magistralą. Woda dotrze do większości odbiorców dotąd jej pozbawionych ok. godz. 10 00. Usuwanie samej awarii na wyłączonym odcinku może potrwać do kilkunastu godzin.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich naszych odbiorców.

Dodane 2016-05-23 09:18

NASI PARTNERZY

 • FILMY O NAS

  Zobacz filmy oraz reportaże przedstawiające historię i kulisy działalności naszej Spółki. Dowiedz się skąd bierze się woda w Twoim kranie i gdzie trafiają ścieki z całego miasta. Zapraszamy na film!

  zobacz wszystkie filmy →
 • Kulisy tworzenia - dostarczanie wody

  Film zrealizowany przez RTV Lubuska

 • "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja 50 lat w służbie miasta"

  Film z okazji 50-lecia firmy

 • Kulisy tworzenia - oczyszczanie ścieków

  Film zrealizowany przez RTV Lubuska

NAPISZ DO NAS

DANE KONTAKTOWE

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra
Pokaż adres na mapie

tel. (68) 4519 300-302, fax (68) 4519 340 Pokaż wszystkie telefony
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

NIP: 1040000159, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000211506, Kapitał zakładowy: 132 935 000 zł

Wróć do góry